sobota, 30 czerwca 2012

Nasz mózg nie pracuje linearnie.

mapa myśli: uczestniczki warsztatów 16.V.2012
Fakt, że proces rozwiązywania problemów wykazuje strukturę dendrytową a nie liniową, można wytłumaczyć dywergencyjnym charakterem procesu myślenia, tj. poszczególne myśli przebiegają w wielu kierunkach, co rzeczywiście ma zbawienny wpływ na rozwiązywanie problemów.

piątek, 29 czerwca 2012

Ilustrowane historie. 4/4

praca: Karolina, lat 7
Tak jak w poprzednich realizacjach, nauczyciel opowiada historię, dziecko w domu ilustruje opowiadanie.


Dzieci dbają o wierne odtwarzanie kolorów, trawa - zielona, drzewo ... co świadczy o tym, że są uważnymi obserwatorami świata. Wraz z wiekiem wzrasta dbałość o zachowanie proporcji.

czwartek, 28 czerwca 2012

Ćwiczenie umiejętności wysławiania się. 1

praca: Karolina, lat 7
Swoboda wypowiadania się jest wielkim atutem... i wiele zależy od tego, czy była kształcona w dzieciństwie.
Bajka z przeszkodami.
Dziecko rozpoczyna opowieść. Może zaczynać się tak: " W pewnym mieście, żył mały chłopiec, który miał żabę." W tym momencie druga osoba podaje hasło "lot balonem". Wtedy opowiadający powinien je logicznie włączyć w tok opowieści. Po 10 podobnych przeszkodach bajka się kończy.

środa, 27 czerwca 2012

wtorek, 26 czerwca 2012

Stymulowanie myślenia twórczego techniką "burzy mózgów". 3/3

Skuteczność tej metody wynika ze współdziałania członków grupy. 


Z drugiej jednak strony, procesy grupowe mogą hamować oryginalne myślenie, któremu nie sprzyja atmosfera rywalizacji i hierarchicznego podziału władzy w grupie.

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Stymulowanie myślenia twórczego techniką "burzy mózgów". 2/3

Zasady:
1. "Nie należy oceniać" - im bardziej pomysł wydaje się niezwykły, nieprawdopodobny i zwariowany, tym lepszy.
2. "Ilość rodzi jakość" - nie oceniamy czy pomysły są dobre czy złe. Niezbędne jest koncentrowanie się na ilości; wtedy wśród wielu propozycji znajdą się takie, które wnoszą coś nowego do rozwiązania.
3. "Nieważne jest autorstwo pomysłów" - każdy pomysł może i powinien być przedmiotem zmian i ulepszeń, niezależnie od tego, kto go zaproponował jako pierwszy.

niedziela, 24 czerwca 2012

Stymulowanie myślenia twórczego techniką "burzy mózgów". 1/3

Grupa otrzymuje problem, który wymaga twórczego rozwiązania. Zadanie polega na tym, aby wymyślić jak najwięcej twórczych pomysłów mogących się przyczynić do jego rozwiązania.


Zastosowanie  w myśleniu twórczym zasad "burzy mózgów" prowadzi do wytworzenia większej liczby rozwiązań oryginalnych i twórczych, niż przy myśleniu tradycyjnym.

sobota, 23 czerwca 2012

Zabawa wspomagająca słuchanie i pamięć. 4

origami: Fabian, lat 7
Rozpoznaj kategorię.
Dzieci raz za razem wstają i siadają, kiedy usłyszą wyraz należący do danej kategorii. 


Podajemy nazwę kategorii, po czym jednostajnym głosem czytamy listę, np. niebieski, tulipan, spodnie, dwa, pies, nóż, czerwony, róża, koń, tata ... . 
Jeśli zadana kategoria to rośliny, to dzieci wstają i siadają, za każdym razem gdy usłyszą każde słowo związane z roślinami.

piątek, 22 czerwca 2012

Ćwiczenie myślenia dywergencyjnego.

... Krzyś miał zwyczaj ciągnąć misia po schodach w taki sposób, że głowa obijała się o stopnie. Był to jedyny znany misiowi sposób schodzenia po schodach.
Zadaniem dzieci jest wymyślenie innych sposobów schodzenia misia po schodach, np.
  • poprosić kogoś, żeby zniósł go na dół
  • zsunąć się po poręczy
  • zrobić spadochron z prześcieradła i skoczyć
  • usiąść na tacy jak na sankach i zjechać
  • zrobić z krzesła windę... (Robert Fisher: "Lepszy start")


origami: Karolina, lat 7

czwartek, 21 czerwca 2012

Poziom spostrzegawczości.

Wskaźnikiem spostrzegawczości może być czas, w jakim dziecko wyszuka wszystkie brakujące elementy lub liczba elementów wyszukanych w ciągu, np. 1 minuty.Zróżnicowanie indywidualne  w zakresie spostrzegawczości nie oznacza jego stałości i niezmienności.
Każdy człowiek jest bardziej spostrzegawczy w jednej, a mniej w innej dziedzinie.

środa, 20 czerwca 2012

Ćwiczenie wrażliwości i pamięci słuchowej.

We wszystkich działaniach edukacyjnych nauczyciel oczekuje od dzieci uwagi i rozumienia poleceń słownych. Dobrze więc, żeby uwaga i pamięć słuchowa funkcjonowały sprawnie.


Ćwiczenie. Słuchanie ciszy.
Zadaniem dziecka jest... "wyłapać" wszystkie dźwięki, jakie usłyszy / wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody. 


Gdy dodatkowo dziecko siedzi na dmuchanej piłce ćwiczenie stymuluje układ przedsionkowy ( inaczej zmysł równowagi).

wtorek, 19 czerwca 2012

Zabawa wspomagająca słuchanie i pamięć. 3

Sałatka owocowa.
Każde dziecko w kółku dostaje nazwę jednego owocu (koloru, zwierzęcia). "Rozdajemy" na zmianę trzy słowa: jabłko, banan, pomarańcza, jabłko... 
Po czym rozpoczynamy zabawę. 
Kiedy wywołamy parę owoców, dzieci, których wyrazy zostały wywołane, zamieniają się miejscami: np. "jabłka, pomarańcze" a jeśli zawołamy "sałatka owocowa", wszystkie dzieci zamieniają się miejscami.

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Słowa Janusza Korczaka.

"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi."
Ich intencjonalny sens to pobudzenie aktywności własnej dziecka, akceptowanie takim jakim jest tu i teraz, nie sugerując się stanem jego możliwości, ograniczeń.
2012 - Rok Janusza Korczaka 

niedziela, 17 czerwca 2012

Zabawa wspomagająca słuchanie i pamięć. 2

Szymon mówi.
Wydajemy dzieciom proste polecenia, które muszą wykonywać, gdy poprzedzimy je wyrażeniem "Szymon mówi", np. 
Szymon mówi podskoczcie dwa razy... . 
Co jakiś czas wydajemy polecenie bezpośrednio, np. Dotknijcie podłogi. Słysząc tak wydana komendę, dzieciom nie wolno jej wykonać, w przeciwnym razie tracą "życia". Każde z dzieci ma trzy życia a po ich utracie bawią się jako "duchy".
origami: Fabian, lat 7

sobota, 16 czerwca 2012

Wzbogacamy słownik dziecka. 4

Worek czasowników. 
Dziecko wymienia wszelkie czynności związane z wykonywaną pracą, 
np. lekarz - leczy, bada, mierzy, zagląda, spieszy, operuje, naświetla, prześwietla, wypisuje, stawia, pociesza, tłumaczy... .
Na podobnej zasadzie wymień co robi kibic?


origami: Karolina, lat 7

piątek, 15 czerwca 2012

Zabawa wspomagająca słuchanie i pamięć. 1

Cel: wypracowanie umiejętności słuchania.
O kogo chodzi.
Szczegółowo opisujemy jedno z dzieci. Dziecko wstaje jeśli uważa, że to o nim mowa; inne podnoszą rękę, jeśli myślą , że wiedzą, kogo opisujemy. 
Myślę o kimś, kto ma spodnie.
Myślę o kimś, kto ma spodnie i niebieskie oczy.
Myślę o kimś, kto ma spodnie, niebieskie oczy i ciemne włosy.
Myślę o kimś, kto ma spodnie, niebieskie oczy, ciemne i krótkie włosy.
W końcu dzieci otrzymują sygnał, że otrzymały już wystarczająco dużo informacji, by zgadnąć.

czwartek, 14 czerwca 2012

Trening mięśnia wyobraźni. 5

Tak jak w realizacjach poprzednich dziecko w dowolny sposób ma uzupełnić rysunek. 
Figura tutaj przypomina kość.


praca: Karolina, lat 7

środa, 13 czerwca 2012

Wzbogacamy słownik dziecka. 3

Określenia.
Nauczyciel wymienia dowolny przedmiot, obiekt lub osobę. Zadaniem dziecka jest podanie wszystkich określeń, które mu kojarzą się z wymienionym słowem, 
np. mecz ...

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Mniej znaczy więcej.

Podejmowanie decyzji jest skomplikowane i pełne paradoksów. Wiele możliwości wyboru może być tak samo dokuczliwe jak wyboru brak. O tym w "Charakterach" 6/2012 lub tutaj.

niedziela, 3 czerwca 2012

sobota, 2 czerwca 2012

Ćwiczenia pamięci i percepcji wzrokowej.

Przykład:
Kto pierwszy?
Nauczyciel ustawia w dowolnej kolejności figurki zwierząt. 
Zadanie polega na zapamiętaniu kolejności w jakiej ustawione były zwierzęta.

piątek, 1 czerwca 2012

Płynność językowa.

Żeby dobrze przekładać myśl na słowo mówione (pisane) trzeba mieć bogaty zasób leksykalny oraz trzeba sprawnie wydobyć odpowiednie słowo. Ta zdolność jest nazwana fluencją (płynnością) słowną.


Ćwiczy się ją poprzez zadania typu wymień w ciągu minuty jak najwięcej... słów zaczynających się na literę "b".