czwartek, 28 lutego 2013

środa, 27 lutego 2013

Czytanie i mózg.

Czytanie to dobry przykład czynności wymagającej współpracy lewej i prawej półkuli mózgu. 
Prawa bada całość danego zagadnienia a lewa skupia się na szczegółach.

wtorek, 26 lutego 2013

poniedziałek, 25 lutego 2013

Percepcja wzrokowa.


Poziom percepcji wzrokowej ma bezpośredni wpływ na umiejętność pisania, czytania i liczenia. Dziecko wskazując różnice pomiędzy podobnymi obrazkami kształtuje sprawność rozpoznawania różnic między literami podobnymi graficznie, np. p-b-g, m-n, u-w, t-l-ł.

niedziela, 24 lutego 2013

Poszerzanie zasobu słownictwa.

Język to nie jeden klawisz, to cała klawiatura. 
prof. B. Walczak
Przy czytaniu trudnych tekstów, w których pojawia się nowe słownictwo, znacznie spada prędkość czytania i stopień zrozumienia. Aby tego uniknąć na treningu szybkiego czytania proponujemy ćwiczenia, dzięki, którym uczestnicy mają możliwość poszerzenia słownictwa i wykształcenia umiejętności przyswajania trudnego materiału.

piątek, 22 lutego 2013

Pamięć bezpośrednia (krótkotrwała).

W odróżnieniu od pamięci długotrwałej, obejmuje pamiętanie materiału natychmiast po jego prezentacji.   

Badanym pokazuje się słowa, prezentowane w seriach od 1-elementowej, poprzez kolejno rosnące. Kolejne serie następują bezpośrednio po sobie. Przerywa się w momencie niepełnego lub nieuporządkowanego odtworzenia serii haseł. 
Zakres tej pamięci określany jest liczbą elementów poprawnie powtórzonych bezpośrednio po prezentacji. Jest to wielkość zmienna, zależy od: nastawienia, stanu fizycznego, wieku badanych, od warunków prezentacji i ...rodzaju materiału, np. uczenie się materiału sensownego jest łatwiejsze, niż materiału bez sensu.

czwartek, 21 lutego 2013

Wiedza, soczewka umysłu.

Dzieci posiadają naturalny głód wiedzy i jeśli ciekawość uznajemy za podstawę uczenia się to przyznać trzeba, że konieczne jest jej stałe podsycanie.

Zdobywamy wiedzę, dzięki instrukcji i obserwacji, a rozwijamy ją przez doświadczenie. Dziecko to nie komputer do którego wprowadza się dane, ono je musi stale wypróbowywać. Młody człowiek próbuje pisać, lecz jego prace okazują się niestaranne. W końcu mu się udaje. Piękne pismo i towarzyszące temu wspaniałe uczucie sprawia, że lekcja była cenna.

wtorek, 19 lutego 2013

Mity dotyczące czytania.

1. Musisz zawsze wszystko przeczytać;
a co z tekstem, który kiedyś czytałeś i przypominasz go sobie?
2. Musisz zawsze wszytko zrozumieć;
jest to praktycznie niemożliwe.
3. Musisz zawsze wszytko zapamiętać;
często po przeczytaniu tekstu nie jesteś w stanie wymienić nazwisk bohaterów, np. gdy były obcojęzyczne 
4. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś, to od razu to sprawdź;
a co jeśli autor w następnym akapicie wyjaśni o co mu chodziło?
5. Nie używaj palca przy czytaniu;
a pamiętasz jak szukałeś numeru w książce telefonicznej, wtedy palec był niezbędny

poniedziałek, 18 lutego 2013

Zalety szybkiego czytania.

* Oczy będą wykonywać mniej pracy fizycznej, ponieważ nie będziesz musiał/a  robić tak częstych pauz w celu wchłonięcia czytanych wiadomości.
* Nauka nowego rytmu czytania pozwoli ci na łatwiejsze wychwytywanie sensu tekstu, przy wolniejszym tempie łatwo o utratę koncentracji.

niedziela, 17 lutego 2013

Czemu służy trening twórczości?

... nie powstawaniu wybitnych dzieł, bo te wymagają wielu lat pracy, lecz rozwijaniu już istniejących kompetencji w zakresie operacji umysłowych, choćby abstrahowania.

Pod jakim względem są do siebie podobne: chomik i królik ?

Ma na celu zaciekawić, zainspirować.
Kreatywni ludzie wszystko czym się zajmują, wykonują zręczniej i szybciej. Abraham Maslow nazywa ich samorealizującymi się.

piątek, 15 lutego 2013

Czytanie rozwija.

Naukowcy  z Uniwersytetu w Stanford dowiedli, że czytając bardzo mocno możemy wpłynąć na aktywność nerwową naszych mózgów.
Więcej o badaniach  TUTAJ.

czwartek, 14 lutego 2013

Dziecko potrafi. 22

Doskonalenie sprawności manualnej.
 praca: Karolina, lat 7

Ćwiczenie stymulujące koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, 
kształtowanie kontroli wykonywanego ruchu (wycinanie po linii prostej).

wtorek, 12 lutego 2013

Sposoby czytania.

Czytanie integralne to przeczytanie całego tekstu. 
Czytanie selektywne, inaczej wybiórcze, polega na wyszukiwaniu pewnych słów lub zdań interesujących czytającego. Oko przebiega wtedy tekst bardzo szybko i zatrzymuje się tylko na zdaniach - kluczach lub słowach - kluczach. Czytając selektywnie można przesuwać wzrok wzdłuż strony w jej środkowej części lub po przekątnej.

poniedziałek, 11 lutego 2013

Ćwiczymy fantazję.

Szukamy źródła żywej wody. 
W centrum stołu ustawiamy zamek do którego z przeciwległych stron stołu zbliżają się dwaj rycerze z szybkością... zależną od rzutu kostką. Zanim przesuną pionek muszą wymienić jedną z przeszkód, jaką pokonują w drodze ku źródłu żywej wody. Jej określenie zależy od fantazji bawiących się.

niedziela, 10 lutego 2013

Trzy wymiary tywórczości. 3/3

Oryginalność myślenia - zdolność wychodzenia poza stereotypowe, najbardziej narzucające się rozwiązania, umożliwiająca dostrzeganie nowych, niezwykłych aspektów sytuacji problemowej.

sobota, 9 lutego 2013

Trzy wymiary twórczości. 2/3

Giętkość myślenia - zdolność wytwarzania jakościowo różnych wytworów i zmiany kierunku poszukiwań, umiejętność dostosowywania metod rozwiązywania problemów do zmieniających się okoliczności.

piątek, 8 lutego 2013

Płynność skojarzeniowa.

Płynność - łatwość wytwarzania pomysłów, ich liczba.
Wymień jak najwięcej słów kojarzących się ze słowem but.
czwartek, 7 lutego 2013

Ołówek ponad klawiaturą

...czyli o tym, że pisanie ręczne poprawia naszą sprawność manualną, pamięć i myślenie przeczytamy w Charakterach 2/2013 

Uczniowie piszą ściągi, a następnego dnia są zdziwieni, jak wiele zapamiętali.
Dzięki ręcznemu pisaniu lepiej zapamiętujemy informacje, niż kiedy piszemy na komputerze. Chcąc "zapisać" na klawiaturze d albo s wykonujemy ten sam ruch - wciskamy klawisz. Natomiast gdy piszemy ręcznie, każdy znak wymaga określonego ruchu dłoni. Ten konkretny ruch znajduje swoje odzwierciedlenie w aktywności neuronalnej.

środa, 6 lutego 2013

Trening mięśnia wyobraźni. 25

Dziecko dostało liść, na bazie którego można wykonać bardzo dużo innych rysunków, tu powstał latawiec.praca: Klaudia, lat 7

poniedziałek, 4 lutego 2013

Trzy wymiary twórczości. 1/3


Płynność myśleniazdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, sentencji, idei, pomysłów.

Wyróżnia się kilka rodzajów płynności:
- płynność słowna - która ułatwia wytwarzanie wielu słów, nie tylko przywoływanie ich z pamięci;
- płynność ideacyjna - dzięki której wymyślamy tematy;
- płynność ekspresyjna - która ułatwia formułowanie myśli;
- płynność skojarzeniowa - która ułatwia dobór odpowiednich słów.

niedziela, 3 lutego 2013

Twórczy nauczyciel wykształci twórcze dzieci.

E. P. Torrence zauważył, że dzieci dysponują naturalnym potencjałem twórczym, który w wyniku niewłaściwych postaw dorosłych ulega zahamowaniu.

Zobacz 20 wskazówek, jak stworzyć warunki do kreatywnego rozwoju TUTAJ .