niedziela, 17 grudnia 2017

O uwadze

Geniusz to przede wszystkim uwaga.  G. Couvier 
Niektóre wybitne osoby wcale nie mają wyższej od innych inteligencji, lecz po prostu niezwykłą łatwość koncentracji. H. E. Burtt
Uwaga geniusza tym różni się od uwagi zwykłego człowieka, że jest ona na co innego kierowana. Podczas gdy jednostka o niskim poziomie intelektualnym nie może długo skupić uwagi na problemach trudnych, abstrakcyjnych itp. to człowiek genialny na odwrót - jest roztargniony w stosunku do błahych spraw. W. James

sobota, 16 grudnia 2017

O zapamiętywaniu

Przypomnienie sobie, np. nazwy koloru, samochodu... czy znaczenia słowa opiera się na bogatych skojarzeniach konsolidowanych przez wiele lat.
Jednak aby można było zakodować nowe doświadczenia a potem uzyskać do nich dostęp  muszą powstać początkowo słabe i nieliczne powiązania, które następnie powinny zostać wzmocnione i włączone w system posiadanej wiedzy.

piątek, 15 grudnia 2017

czwartek, 14 grudnia 2017

środa, 13 grudnia 2017

Wyobraźnia umysłowa

Termin "wyobraźnia" odnosi się do aktywacji reprezentacji sensorycznych, które nie są częścią otaczającej rzeczywistości. Neuronowym podłożem wyobrażeń są te same okolice, które uczestniczyłyby w odpowiadających im aktach percepcji, gdyby scena widziana w wyobraźni naprawdę rozgrywała się w świecie zewnętrznym. 
Eksperymenty z wykorzystaniem obrazowania funkcjonalnego wykazały, że wizualizacja relacji przestrzennych powoduje aktywację grzbietowej kory ciemieniowo - potylicznej, natomiast wizualizacja przedmiotów - aktywację podstawnych okolic potyliczno - ciemieniowych. (K. Jodzio: Neuropsychologia)

wtorek, 12 grudnia 2017

Czytanie a mózg

Każda aktywność wymaga udziału różnych obszarów w mózgu, np. za czytanie na głos odpowiada sześć:
pierwszorzędowa kora wzrokowa, asocjacyjna kora wzrokowa, zakręt kątowy, obszary skroniowe związane z rozpoznawaniem języka, czołowy obszar językowy (obszar Broca) oraz pierwszorzędowa kora ruchowa kontrolująca artykulację wypowiedzi. (Benson)

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Poziomy uczenia się / zapamiętywania

1. Gromadzenie informacji (opowiadamy, nazywamy, powtarzamy). W tej fazie wymagana jest wysoka koncentracja - żeby przetwarzać zebrane informacje muszą być one najpierw zapamiętane.
2. Przetwarzanie informacji (rozwiązujemy, analizujemy, rozróżniamy).
3. Zastosowanie (wykorzystujemy zdobytą wiedzę w praktyce, potrafimy zastosować zasadę, przewidzieć). W tej fazie wymagane jest samodzielne myślenie.

niedziela, 10 grudnia 2017

Koncentracja - to trzeba wiedzieć

Czas utrzymywania koncentracji zwiększa się u dzieci bardzo powoli. Dziecko w weku 7 lat powinno umieć się skoncentrować przez 15 minut. Na początku kariery szkolnej dziecka jest to czas dalece niewystarczający. Dlatego tak ważne jest planowanie aktywności w formie krótkich sekwencji z wieloma przerwami i zabawowymi formami relaksacyjnymi.

sobota, 9 grudnia 2017

Warto pomyśleć

Dla rozwoju koncentracji ciekawość jest bardzo ważna. Jeśli dziecku po jakimś czasie uda się, zająć przez dłuższy czas jedną aktywnością, to i w przypadku mniej zajmujących czynności będzie potrafiło skupić uwagę.

piątek, 8 grudnia 2017

Warto pomyśleć

Już niemowlęta rozwijają się lepiej, gdy ich życie uporządkowane jest wg stałych pór posiłku i snu. Aby lepiej przygotować się do pewnych sytuacji dzieci potrzebują pewnych rytuałów. Rytuały dają im poczucie pewności i zaufanie do siebie, dzięki nim chętniej będą podejmować się nowych zadań. 
Czy Ty wprowadzasz do swojego życia rytuały, np. 15 min. rozwoju każdego dnia? Jeśli uważasz, że rytuały są nudne, to i Twoje dziecko będzie miało problem z systematycznością i dotrzymywaniem terminów.

czwartek, 7 grudnia 2017

Warto pomyśleć


Wszystko co rzadkie i trudno dostępne wydaje się subiektywnie "lepsze".

W stanie wojennym Polacy czytali mnóstwo książek, głównie dlatego, że nie można było ich kupić. Dzisiaj książki i te na półkach, i te w internecie nie są już tak atrakcyjne. Wstawienie informacji. że coś jest dostępne tylko raz w roku i oferowane właśnie dziś czyni ofertę bardziej atrakcyjną. Tak działa reguła niedostępności.  
Charaktery 11/2017

wtorek, 5 grudnia 2017

Kształcenie zmysłu dotyku

Rozpoznawanie po ubraniu.
Jedno z dzieci zapoznaje się z ubiorem pozostałych. Przez minutę bada palcami grubość i sposób wykończenia kurtek (nakrycia głowy, butów). Z zawiązanymi oczami, w ciągu dwóch minut ma za zadanie rozpoznać właścicieli ubrań.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Koncepcja P. Torrenca


 1. Ceń myślenie twórcze
 2. Zachęcaj do manipulowania przedmiotami
 3. Wspieraj innowacyjne uczenie się przez dziecko
 4. Ucz tolerancji wobec nowych idei i twórczych osobowości
 5. Strzeż się przed narzucaniem sztywnych schematów
 6. Twórz i utrwalaj twórczą atmosferę
 7. Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia
 8. Zapewniaj okresy wzmożonej aktywności dzieciom oraz względnego spokoju
 9. Utrwalaj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów
 10. Wychowaj siebie na nauczyciela o otwartym umyśle

niedziela, 3 grudnia 2017

Kształcenie zmysłu smaku i pamięci

Znawcy smaków.
Nauczyciel zawiązuje oczy dzieciom i podaje do ust ćwiartkę jakiegoś owocu - w ustalonej kolejności. 
Po degustacji dzieci zapisują na kartkach nazwy zjedzonych owoców - zachowując kolejność numeracji. 

sobota, 2 grudnia 2017

Zabawa rozwijająca pamięć i zmysł wzroku

Rozpoznajemy nasiona. 
Na stole nauczyciel stawia spodeczki z nasionami, np. fasoli, grochu, bobu, kawy, dyni, słonecznika, pomidora. Dzieci na pierwszy sygnał gwizdka podchodzą do spodeczków i przez chwilę zapoznają się z ich zawartością, na drugi sygnał, odwracają się tyłem do stolika i na kartkach wypisują nazwy nasion w takiej kolejności w jakiej zostały ustawione spodeczki.

piątek, 1 grudnia 2017

Zabawa rozwijająca myślenie logiczne

Mieszkańcy kamienicy - zabawa rozwijająca rozumowanie i umiejętność klasyfikowania

grupa młodsza dzieci biorących udział w projekcie "Częstochowski parasol pieczy zastępczej"

środa, 29 listopada 2017

Zabawa pantomimiczna

Nauczyciel ustala 6-8 obrazków pantomimicznych, które najbardziej uzdolnione aktorsko dziecko pokaże pozostałym, bez posługiwania się rekwizytami, za pomocą gestów. 
Przez 1 minutę pozostali obserwują prezentowaną czynność lub zawód i na kartkach zapisują swoje spostrzeżenia. Wygra to dziecko (ta drużyna), która prawidłowo odgadnie wszystkie czynności, scenki lub ich większość.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Ćwiczenie myślenia dywergencyjnego

Zadaniem dzieci jest wypisanie jak największej liczby określeń dających się zastosować do słowa-hasła.

Praca dzieci z grupy starszej biorących udział w Treningu pamięci w ramach projektu pn. Częstochowski parasol pieczy zastępczej.

piątek, 24 listopada 2017

Zabawa rozwijająca pamięć

Poszedł Marek...
Dzieci siedzą w kole. Do jednego z nich podchodzi nauczyciel mówiąc: "Poszedł Marek na jarmarek, kupił sobie oś" i wręcza mu trzymaną piłkę. Dziecko powtarza to co usłyszało i dodaje coś od siebie, np. "i siekierę". Każde następne dziecko powtarza zdanie poprzednika i dodaje nowy przedmiot. Kto się pomyli daje fant lub odpada z gry, w ten sposób zostają wybrani mistrzowie pamięci.

środa, 22 listopada 2017

Cechy osobowości osób zdolnych

Limont wymienia:

 • stabilność emocjonalna;
 • uczciwość;
 • realna ocena swoich możliwości;
 • umiejętność wnikliwej oceny rzeczywistości;
 • dobra pamięć;
 • myślenie analityczne, logiczne, abstrakcyjne;
 • samoświadomość i metawiedza na temat procesów myślenia

poniedziałek, 20 listopada 2017

Warto pomyśleć

Sztuka pamiętania to sztuka koncentracji.
Samuel Johnson


 • Wykonywanie zadania o określonej porze dnia da gwarancję, że z biegiem czasu  jego realizacja stanie się nawykiem. 
 • Praca w stanie najwyższej koncentracji trwa nie dłużej niż 90 minut, potem potrzebny jest odpoczynek w celu naładowania akumulatorów i utrwalenia wiedzy. 
Zobacz też TUTAJ

sobota, 18 listopada 2017

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość

Na wprost - na krzyż.
Na krzesłach siada wtajemniczona w sekret grupa. Jedno z dzieci podaje sąsiadowi z prawej strony 2 ołówki, mówiąc, zależnie od tego, czy siedząc trzyma nogi założone jedna na drugą - "na krzyż", czy obok siebie - "na wprost". Stwarza jednak pozory, jak gdyby zależało to od specjalnego ułożenia ołówków przy ich podawaniu. Otrzymujące ołówki dziecko przekazuje je sąsiadowi , powtarzając jedno z haseł. Nauczyciel potwierdza za każdym razem gdy użyto właściwego hasła. Zabawa trwa do momentu, aż któreś z obserwujących dzieci domyśli się, od czego zależy użycie tych określeń.

czwartek, 16 listopada 2017

Metaforyzowanie

Życie jest jak...
podobne TUTAJTUTAJ i TUTAJ

Andrzej Niewinny Dobrowolski vs. Ben Sweetland: 
"Jeśli ludzie wokół Ciebie są negatywni, to zamiast ich małpować i czynić własne życie koszmarem, pilnuj własnego szczęścia, odmawiając pójścia w ich ślady."

środa, 15 listopada 2017

Zabawa ruchowa

Do wody - na ląd.
Dzieci stoją na obrzeżu nakreślonego kredą koła. Na hasło "do wody" przeskakują obunóż linię, by znaleźć się wewnątrz koła; jeśli hasło "do wody" pada, gdy wszyscy są "w wodzie", nikt się nie porusza, na hasło "na ląd" - wyskakują. Pomyłka wyklucza z gry.

wtorek, 14 listopada 2017

Zabawa wzbogacająca zasób słów

Wyraz z sylabą.
Dzieci stoją w kole, do środka wchodzi nauczyciel i rzuca piłkę do jednego z dzieci , jednocześnie wymawia dowolną sylabę, np. ma-. To dziecko, któremu rzucono piłkę musi dokończyć zaczęte sylabą słowo. Piłka krąży zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z zabawy odpada, ten kto nie złapie piłki, zbyt długo się namyśla albo jego wyraz nie ma sensu. 

sobota, 11 listopada 2017

Na stres

Kiedy życie rzuca kłody pod nogi, stań na nich i potraktuj je jako kolejny stopień, by piąć się jeszcze wyżej.

piątek, 10 listopada 2017

środa, 8 listopada 2017

Zabawa ruchowa

Kot i wróble.
Jedno z dzieci zostaje "kotem", pozostali to "wróble". Kiedy wróble usłyszą muzykę, zaczynają w jej rytm poruszać się po całym pomieszczeniu, z wyjątkiem ok. 2 m pasa pod ścianami oznaczonego kredą. Przerwa w muzyce oznacza, że  wróble muszą jak najszybciej usiąść na gałęzi, tzn. przylgnąć prawym bokiem do ściany. Kot próbuje złapać wróbla, złapany - sam stanie się kotem, albo daje fant. Po zgromadzeniu ustalonej liczby fantów, kot daje wykupującym zadania.

wtorek, 7 listopada 2017

Zabawa rozwijająca koncentrację

Bum
Dzieci siadają tworząc koło. Zamiast liczb, które zaczynają się lub kończą na "3" albo też dzielą przez "3", dziecko mówi "bum". Kto się nie spostrzeże i powie, np. 12 zamiast "bum", odpada z gry. Odliczanie powinno przebiegać dość szybko, a grę należy prowadzić do wyeliminowania połowy uczestników.
Zabawa doskonali koncentrację i pamięć.

poniedziałek, 6 listopada 2017

Zabawa kształcąca zmysł słuchu

Części ciała. 
Nauczyciel łapie się za nos i mówi: - nos, następnie dotyka dłonią nogi i mówi: - noga. Dzieci powinny chwycić się za nos i zaraz szybko dotknąć nogi. Potem nauczyciel dotyka uszu, mówiąc: - oczy. Dzieci jednak muszą wskazać swoje oczy. 
Uczestnicy powinni więc pokazywać zawsze to, co mówi nauczyciel, a nie to co, wskazuje.

sobota, 4 listopada 2017

Mnemotechnika

Stosowanie skojarzeń jest bardzo pomocne przy zapamiętywaniu materiału szkolnego.

Dzieci (kl. III-IV) biorące udział w treningu pamięci w ramach projektu pn. Częstochowski parasol pieczy zastępczej.

piątek, 3 listopada 2017

Na stres

...wdzięczność.

Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo. O. Winfrey

środa, 1 listopada 2017

Pamięć słuchowa

Gra uczy zapamiętywania i kojarzenia dźwięków. 
Dzieci (kl. III-IV) biorące udział w treningu pamięci w projekcie pn. Częstochowski parasol pieczy zastępczej.

wtorek, 31 października 2017

poniedziałek, 30 października 2017

Dziecko potrafi

Mieszkańcy Figurlandii.

prace dzieci (4-6 lat) biorących udział w projekcie pn. Częstochowski parasol pieczy zastępczej

niedziela, 29 października 2017

Każda minuta to nasz wybór

Kluczem do zarządzania czasem jest traktowanie naszych priorytetów jak odpowiedników zepsutego bojlera, zapisując je na pierwszym miejscu w naszym grafiku.

środa, 25 października 2017

Gęstość mózgu

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii przebadał 1200 osób w wieku 8-23 lat za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). 
Naukowcy byli zaskoczeni odkryciem, że mózgi nastolatków kurczą się a jednocześnie rosną ich zdolności poznawcze. Dotychczas uważano, że to od wielkości mózgu zależą jego zdolności poznawcze. 
Okazało się, że grubość i objętość istoty szarej nie są najważniejsze, liczy się przede wszystkim jej gęstość.
Charaktery 10/2017