sobota, 16 grudnia 2017

O zapamiętywaniu

Przypomnienie sobie, np. nazwy koloru, samochodu... czy znaczenia słowa opiera się na bogatych skojarzeniach konsolidowanych przez wiele lat.
Jednak aby można było zakodować nowe doświadczenia a potem uzyskać do nich dostęp  muszą powstać początkowo słabe i nieliczne powiązania, które następnie powinny zostać wzmocnione i włączone w system posiadanej wiedzy.

piątek, 15 grudnia 2017

czwartek, 14 grudnia 2017

środa, 13 grudnia 2017

Wyobraźnia umysłowa

Termin "wyobraźnia" odnosi się do aktywacji reprezentacji sensorycznych, które nie są częścią otaczającej rzeczywistości. Neuronowym podłożem wyobrażeń są te same okolice, które uczestniczyłyby w odpowiadających im aktach percepcji, gdyby scena widziana w wyobraźni naprawdę rozgrywała się w świecie zewnętrznym. 
Eksperymenty z wykorzystaniem obrazowania funkcjonalnego wykazały, że wizualizacja relacji przestrzennych powoduje aktywację grzbietowej kory ciemieniowo - potylicznej, natomiast wizualizacja przedmiotów - aktywację podstawnych okolic potyliczno - ciemieniowych. (K. Jodzio: Neuropsychologia)

wtorek, 12 grudnia 2017

Czytanie a mózg

Każda aktywność wymaga udziału różnych obszarów w mózgu, np. za czytanie na głos odpowiada sześć:
pierwszorzędowa kora wzrokowa, asocjacyjna kora wzrokowa, zakręt kątowy, obszary skroniowe związane z rozpoznawaniem języka, czołowy obszar językowy (obszar Broca) oraz pierwszorzędowa kora ruchowa kontrolująca artykulację wypowiedzi. (Benson)

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Poziomy uczenia się / zapamiętywania

1. Gromadzenie informacji (opowiadamy, nazywamy, powtarzamy). W tej fazie wymagana jest wysoka koncentracja - żeby przetwarzać zebrane informacje muszą być one najpierw zapamiętane.
2. Przetwarzanie informacji (rozwiązujemy, analizujemy, rozróżniamy).
3. Zastosowanie (wykorzystujemy zdobytą wiedzę w praktyce, potrafimy zastosować zasadę, przewidzieć). W tej fazie wymagane jest samodzielne myślenie.

niedziela, 10 grudnia 2017

Koncentracja - to trzeba wiedzieć

Czas utrzymywania koncentracji zwiększa się u dzieci bardzo powoli. Dziecko w weku 7 lat powinno umieć się skoncentrować przez 15 minut. Na początku kariery szkolnej dziecka jest to czas dalece niewystarczający. Dlatego tak ważne jest planowanie aktywności w formie krótkich sekwencji z wieloma przerwami i zabawowymi formami relaksacyjnymi.