czwartek, 31 maja 2012

O inteligencjach wielorakich. 3/3

Zdolność odkrywania skojarzeń w żartach jest jednym z aspektów inteligencji, jaką posiada każdy człowiek - inteligencji językowej.


O pozostałych przeczytasz tutaj a zbadasz wszystkie tutaj.

środa, 30 maja 2012

Oryginalność...

Oryginalność przyciąga uwagę bardziej niż zwycięstwo.
Największą oryginalnością jest dziś niesilenie się na oryginalność. Tadeusz Gicgier

wtorek, 29 maja 2012

O woli zwycięstwa.

Przykłady ze świata sportu pokazują, że sportowcy znajdujący się w czołówce nie osiągają sukcesu wyłącznie dzięki treningowi, czy że wierzą w nich inni, ale dlatego, że posiadają pewność siebie i wolę zwycięstwa.

poniedziałek, 28 maja 2012

O dobrym samopoczuciu.

Większość dzieci otrzymuje więcej negatywnych uwag niż pozytywnej zachęty. Pewność siebie jest częścią umysłu i łatwo ją zniszczyć podkreślając niepowodzenia. 
Henry Ford powiedział kiedyś: 
"Jeśli myślisz, że potrafisz, albo myślisz, że nie potrafisz, masz rację".
Jeżeli dziecko ma dobre zdanie na swój temat, jeśli czuje, że potrafi, to spróbuje. Dobre samopoczucie nie wystarczy, ale stanowi bardzo dobry początek. 
Zachęta ze strony dorosłych jest bardzo ważna.

niedziela, 27 maja 2012

Wzbogacamy słownik dziecka. 2

Zdania na podaną literę.
Dzieci wybierają literę i po kolei wymieniają słowa rozpoczynające się na nią, dbając, by tworzyły one sensowne zdanie, np.
(k) Król Karol kupił królowej Karolinie korale... .
(m) Malutki mma mnóstwo małych miseczek miodu.

sobota, 26 maja 2012

Ćwiczenie myślenia konwergencyjnego.

origami: Ada, lat 6
Dwadzieścia pytań.
Zaczynamy od łatwych zagadek: "Myślę, o czymś szarym, co ma cztery nogi." potem mówimy już tylko "Myślę  o czymś, co jest zwierzęciem" i dzieci zadają 20 pytań, żeby odgadnąć naszą zagadkę.
Liczba 20 w nazwie ćwiczenia przyjęta została nie bez przyczyny. Chodzi o to, aby pytań nie zadawać w nieskończoność, co uczy dyscypliny myślenia.

piątek, 25 maja 2012

Wzbogacamy słownik dziecka. 1

Cztery fakty.
Potrzebne są 4 żetony i zestaw obrazków zwierząt. 
Dziecko  bierze jeden z obrazków a następnie stara się powiedzieć o nim cztery zdania /fakty/. Za każdy fakt dostaje jeden żeton.


origami: Karolina, lat 7

czwartek, 24 maja 2012

Jak narysować...? 2

Celem ciągłego rysowania jest wyćwiczenie ręki i przygotowanie jej do wykonywania drobnych ruchów potrzebnych przy pisaniu.


praca Karoliny, lat 7

wtorek, 22 maja 2012

poniedziałek, 21 maja 2012

Papierowa przygoda. 6

Sztuka origami uczy prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.
Jest jednocześnie nauką kompozycji, wyczucia proporcji na płaszczyźnie.
Składanie papieru to również metoda na dowartościowanie dziecka. Efekt pracy wyzwala chęć do kolejnych działań twórczych i wyrabia coraz większą sprawność manualną.


praca Ady, lat 6

niedziela, 20 maja 2012

Przygoda z mapą myśli. 2

Tworząc mapę myśli notujemy przestrzennie, w skrótowej formie. Wspierając pracę mózgu własnymi skojarzeniami, kolorami, symbolami.
mapa myśli: Ada, lat 6

sobota, 19 maja 2012

Przygoda z mapą myśli. 1


Mapa myśli to dobry sposób zaprezentowania tego co wiemy albo ułatwienia sobie zapamiętania.


mapa myśli: Ada, lat 6

piątek, 18 maja 2012

Zależność zapamiętywania od myślenia.

mapa myśli, Ada lat 6
Myślenie stanowi składnik świadomego uczenia się.


Myślowe organizowanie materiału wpływa optymalizująco na efekty zapamiętywania.
Operacje myślowe biorące udział w zapamiętywaniu to wyodrębnianie składników, zatrzymywanie ich w pamięci, łączenie ich i organizowanie w całość.
Opracowując materiał mapą myśli można osiągnąć lepsze wyniki zapamiętania.

czwartek, 17 maja 2012

Zjawisko Zeigarnik.

mapa myśli, Ada lat 6
Przerwane (nie zakończone) zadania są lepiej pamiętane niż zadania zakończone.
Stwierdzona zależność pozwala na sformułowanie hipotezy, że czynność niezakończona powoduje utrzymanie się w strukturach korowych stanu pobudzenia, który ułatwia ich przypominanie 
( przewaga przypominania sobie zadań niezakończonych zanika po 24 godzinach ).
Wynikają stąd wskazówki dla uczących się, by po przyswojeniu sobie określonych treści stosowali przerwy umożliwiające - dzięki persewerowaniu właśnie - lepszą konsolidację przyswojonego materiału.

środa, 16 maja 2012

IV Forum Edukacji Twórczej "Bliżej sztuki".

16.05.2012 jestem w RODN WOM, prowadzę warsztat " Rysowanie, malowanie - mapy myśli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Czemu nie!"
Konferencja odbywa się o godz. 15.00, al. Jana Pawła 126/130.

 Zobacz opinię o warsztacie.

wtorek, 15 maja 2012

O wytrwałości.

" Niełatwo udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trudniej umieć ich słuchać i się do nich zastosować." 
Mikołaj Gogol


Motywacja pobudza do działania, ale działanie realizuje się dzięki wytrwałości.
Tak jak w bajce o żółwiu i zającu nie to się liczy, jak ktoś szybki jest na początku, tylko ważny jest wysiłek, jaki wkładamy w pokonanie napotkanych problemów.

poniedziałek, 14 maja 2012

O opanowaniu umiejętności pisania.

Fabian, lat 7
Pisanie jest zadaniem bardzo wymagającym. 
Tego na co ludzkość potrzebowała tysiącleci, dziecko próbuje dokonać w ciągu zaledwie kilku lat, więc bądźmy cierpliwi.
"Nauka nowego wymaga więcej woli niż zdolności"niedziela, 13 maja 2012

Konflikt informacyjny i ciekawość poznawcza.

Konflikt informacyjny jest subiektywnie odczuwanym stanem niezgodności pomiędzy dwoma informacjami. Jest uważany za czynnik motywacyjny w zakresie myślenia i innych procesów poznawczych.


Równoczesny odbiór sprzecznych jednostek informacyjnych wyzwala ciekawość poznawczą, co przejawia się wydłużeniem czasu potrzebnego do pełnego poznania sprzecznych informacji.

sobota, 12 maja 2012

piątek, 11 maja 2012

O uśmiechu.

praca Karoliny, lat 7
" Kwiat jest uśmiechem rośliny." Peter Hille


Uśmiech: 
Nie nie kosztuje, a wiele daje. 
Wzbogaca tych, którzy go otrzymują, nie zubożając tych, którzy go dają. 
Trwa tylko chwilę, a pamięta się go czasem całe życie. 
Nikt nie jest na tyle bogaty, by mógł bez niego żyć i nikt nie jest tak biedny, by nie móc sobie nań pozwolić. 
Przynosi szczęście do domu, decyduje o powodzeniu w interesach i jest hasłem dla przyjaciół (Dale Carnegie).

czwartek, 10 maja 2012

Trening mięśnia wyobraźni. 2


Tym razem kwadrat stał się częścią nowej kompozycji.
Wpływ nastawienia na myślenie twórcze.
Podobnie, jak pozytywny stosunek do oryginalnych pomysłów sprzyja oryginalności myślenia, (a negatywny ją hamuje), tak pozytywny stosunek do pomysłów stereotypowych hamuje oryginalność myślenia (a negatywny jej sprzyja).


praca Karoliny, lat 7

środa, 9 maja 2012

O wysiłku intelektualnym.

Co się dzieje w mózgu, gdy zmuszamy go do rozwiązywania umysłowych łamigłówek? 


Intensywny trening nowej umiejętności może doprowadzić do "przyrostu" istoty szarej w obszarach zaangażowanych w jej wykonanie - czytamy w Charakterach 5/2012. Tak się okazało po zbadaniu mózgów studentów medycyny, gdy intensywnie studiowali podręcznik, przygotowując się do egzaminu. 
Podobne zmiany anatomiczne mózgu zaobserwowano u muzyków, taksówkarzy.

wtorek, 8 maja 2012

O inteligencjach wielorakich. 2/3

lub zobacz tutaj

Podobne skłonności do introwersji miał wielki pianista Vladimir Horowitz. 
Kiedy zapytano go, ile by sobie życzy za występ podczas organizowanej w Paryżu gali i za przewodniczenie przyjęciu z udziałem wszystkich miejscowych znakomitości... podobno miał powiedzieć: "To wyniosłoby 100 000 dolarów: 5000 za koncert i 95 000 za udział w przyjęciu".

poniedziałek, 7 maja 2012

Motywacja bez wymówek.

Zapalenie "gruczołów wymówkowych" jest zawsze zabójcze dla sukcesu.
 „Najpierw tworzymy nasze nawyki, potem one tworzą nas.” Charles C. Noble 

niedziela, 6 maja 2012

Motywacja a sprawność działania. 2/2

Zależność między sprawnością działania a stopniem trudności zadania opisuje II prawo Yerkesa - Dodsona
" Im łatwiejsze zadanie, tym lepsze osiągamy wyniki przy dużym natężeniu motywacji; im zaś zadanie jest trudniejsze, tym dla sprawności działania korzystniejsze jest niewielkie natężenie motywacji."
np. początkujący pianista, mimo zdenerwowania zagra bez pomyłek utwór prosty, natomiast skomplikowany, przy tym samym poziomie motywacji - gorzej.

sobota, 5 maja 2012

Motywacja a sprawność działania. 1/2

wikipedia
Im większa motywacja, z tym większą energią człowiek podejmuje działanie, jednak bardzo wysoka motywacja nie zawsze ułatwia skuteczność działania.
" W miarę wzrostu motywacji sprawność działania wzrasta do pewnego poziomu, a następnie zaczyna spadać." 
I prawo Yerkesa-Dodsona.
Pojawiają się wtedy błędy, czynności umysłowe ulegają dezorganizacji (uczucie pustki w głowie).
Sprawność działania ulega osłabieniu, ponieważ zbyt intensywna motywacja wzbudziła także intensywne emocje (sytuacja na egzaminie, konkursie).

piątek, 4 maja 2012

O motywacji.

Wsparcie dorosłych także podnosi motywację ucznia... łatwiej wtedy pokonać trudności, nawet gdy poddanie się jest o wiele łatwiejsze.

czwartek, 3 maja 2012

Zasady mądrego pamiętania. 8

Jak planować naukę?


Warto materiał do nauki ułożyć tak, aby po sobie następowały odmienne treści a nie takie same lub podobne.
Zakłócający wpływ wcześniejszego uczenia się na przebieg uczenia się nowego materiału nazywany jest w psychologii jako zjawisko hamowania proaktywnego. Okazuje się, że jeśli uczymy się jakiegoś materiału po przyswojeniu poprzednio podobnych treści, taka sytuacja może ujemnie wpłynąć na efekty uczenia się. 

środa, 2 maja 2012

O zapominaniu.

pokazuje ostry spadek ilości przypominanych informacji zaraz po zakończeniu uczenia się oraz stopniowe, łagodne zapominanie reszty materiału wraz z upływem czasu.
Dzięki eksperymentom niemieckiego psychologa wiemy, jak ogromne znaczenie dla efektywnego uczenia się ma powtarzanie.
zródło: wikipedia

wtorek, 1 maja 2012

Zasady mądrego pamiętania. 7

sieć skojarzeniowa: Przemysław, maturzysta
Do przyswojenia materiału nie wystarczy jednorazowe zetknięcie się z nim.
Powtarzanie należy rozpocząć natychmiast po zakończeniu uczenia się. 
Odwołując się do tej zasady prace domowe powinno się odrobić tego samego dnia, w którym zostały zadane. 
Do powtórzenia można zastosować mapy myśli.