sobota, 27 lutego 2016

Uwierzyłbyś, że...

źródło
są na świecie miejsca, gdzie za prawo do nauki można zapłacić życiem. 

17-letna Malala Yousafzai o mało nie zginęła w zamachu. Nie dała się zastraszyć, publicznie broniła praw dziewczynek do nauki. 

W 2014 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

poniedziałek, 22 lutego 2016

A to ciekawe

 Dojrzewanie mózgu w ssaków odbywa się w łonie matki.
My mamy za duży mózg, żebyśmy mogli się urodzić wtedy, kiedy byłby w pełni dojrzały. Jesteśmy neurobiologicznymi wcześniakami, twierdzi Marek Kaczmarzyk.
Stąd ogromna rola środowiska zewnętrznego.

wtorek, 16 lutego 2016

A to ciekawe

Sen pozwala zregenerować organizm. 
Amerykanie określili, odpowiednią długość snu w poszczególnych grupach wiekowych

  • dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat) 9-11 godzin dziennie
  • nastolatki (14-17 lat) 8-10 godzin dziennie
  • młodsze osoby dorosłe (18-25 lat) 7-9 godzin dziennie
  • dorośli (26-64 lat) 7-9 godzin dziennie

sobota, 13 lutego 2016

Dziecko potrafi

Doskonalenie sprawności manualnej

Precyzyjne wykonywanie czynności grafomotorycznych: obrysowywanie szablonów
Zadanie stymulujące koordynację wzrokowo-ruchową: wycinanie 

piątek, 12 lutego 2016

Warto pomyśleć

"Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach" otóż, nie.

Claire Stevens wykazała związek pomiędzy siłą łydek (kondycją fizyczną) a zdolnościami umysłowymi. Związek ten ujawnił się też w objętości istoty szarej. 
Charaktery 1/2016

środa, 10 lutego 2016

Uwierzyłbyś, że...


kruki potrafią myśleć. 

Okazuje się, że mogą wyobrazić sobie, jak ktoś ich szpieguje i dokładniej chować swoje zapasy.
"To pokazuje, że umiejętność, którą uznawaliśmy za wybitnie ludzką, można odnaleźć także u innych gatunków."-mówi austriacki profesor, zwierzęcy behawiorystawtorek, 9 lutego 2016

Uwierzyłbyś, że...

William James w 90-tych latach XIX w. stwierdził, że większość osób nie wykorzystuje swojego potencjału. 
Dziś wiemy, że to miało być wyzwanie a nie oskarżenie o znikome użycie mózgu.

niedziela, 7 lutego 2016

O motywacji

Waldemar Pfeiffer: "spośród wszystkich osobowościowych - wrodzonych i nabytych - cech ucznia najdonioślejszy wpływ na przebieg i efekty procesu uczenia się języka wywiera motywacja. Uczeń silnie motywowany opanuje język przy pomocy każdej metody, podczas gdy najlepsza nawet metoda nauczania okaże się nieskuteczna, jeśli nie spotka się z należytym oddźwiękiem ze strony ucznia."

Motywy uczenia się: bezpieczeństwa (dla uczniów nieśmiałych), uznania (przez nauczyciela), osiągnięć (samorealizacji), użyteczności (komunikacyjny), poznawczy (potrzeba zdobycia nowych kompetencji).

wtorek, 2 lutego 2016

Edukacja to nie tylko pobieranie wiedzy

Fakty nie są najważniejsze. Zresztą aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach. Albert Einstein

Pobieranie nauki jest drugorzędną sprawą, chodzi o  rozwijanie umiejętności analizowania nowych informacji oraz zastosowania ich w praktyce, kształtowanie postaw, przekazywanie wartości.