sobota, 31 marca 2012

Zasady mądrego pamiętania. 4

Prawo Josta:
"Powtórzenie rozłożone w czasie daje lepsze rezultaty w zapamiętaniu materiału niż powtórzenie skomasowane. Rezultaty powtórzeń są tym lepsze, im dłuższe są przerwy między nimi."

czwartek, 29 marca 2012

Ilustrowane historie. 1/4

praca Karoliny, lat 7
Nauczyciel opowiada dziecku bajkę, potem zachęca aby w domu zilustrowało opowiadanie. 


Zabawa rozwija fantazję i talent twórczy. Trenuje pamięć i ćwiczy umiejętność uważnego słuchania.

środa, 28 marca 2012

Zasady mądrego pamiętania. 3

Uczniowie, którzy uczą się materiału  krótko przed egzaminem, nawet jeśli uzyskają dobrą ocenę - szybko zapomną przyswojone wiadomości.


Z prawa Josta wynika, że kolejne powtórzenia nie powinny następować bezpośrednio po sobie, gdyż niekorzystne jest komasowanie uczenia się i należy rozkładać je w czasie. 
Nawet w przypadku mniejszej ilości materiału trwałe pamiętanie bez powtarzania jest zazwyczaj niemożliwe.

wtorek, 27 marca 2012

O inteligencjach wielorakich. 1/3

" On niczego nie osiągnie " - tak przed laty powiedział nauczyciel Einsteina. 
Sądzono, że przyszły uczony jest mało inteligentny, ponieważ nie potrafi uczyć się na pamięć. 

Na szczęście dziś za sprawą Howarda Gardnera zdajemy sobie sprawę z istnienia siedmiu rodzajów inteligencji (ostatnio dodano jeszcze dwie).

poniedziałek, 26 marca 2012

Ćwiczenia grafomotoryczne. 2

Zawsze dbajmy o to, aby ćwiczenia wykonywane były w atmosferze akceptacji i zabawy. Z nieudanych prób możemy się wspólnie pośmiać, lecz nigdy nie można ich wyśmiewać. W ten sposób motywujemy dziecko do dalszych ćwiczeń, zachęcamy do pokonywania trudności.
praca Ady, lat 6

niedziela, 25 marca 2012

Papierowa przygoda. 4

Składanie papierowych modeli z kwadratów to bardzo przyjemna zabawa, która zachęca do wykorzystania własnych pomysłów, np. dorysowania elementów pejzażu.
To dodatkowe czynności usprawniające funkcje ruchowe, wzrokowe i ich koordynację.

praca Ady, lat 6

sobota, 24 marca 2012

Zasady mądrego pamiętania. 2

Oprócz tego, że skojarzenia powinny angażować jak najwięcej zmysłów, postaraj się, żeby było to coś 
zabawnego, 
abstrakcyjnego, 
niezwykłego, 
skandalicznego, 
bulwersującego. 
Informacja o dużym ładunku emocjonalnym jest jakby opatrzona notatką " zapamiętać ".

piątek, 23 marca 2012

Jak odpowiadać na lekcji. 2/2

1. Skup całą s w o j ą  u w a g ę  tylko na pytaniu. Nie rozpraszaj swojej uwagi na myślenie, o tym co powie nauczyciel. 
2. N i e  b ó j  s i ę! Strach paraliżuje działanie mózgu i fatalnie wpływa na pamięć.
3. Jeśli słuchasz podpowiadania, twój mózg automatycznie przestaje samodzielnie pracować. Nie korzystaj z podpowiadania.
4. Odpowiesz lepiej, jeśli będziesz "nastawiony" na to, że będziesz odpowiadał. Przygotowanie psychiczne na "odpowiadanie" to połowa sukcesu.

czwartek, 22 marca 2012

Papierowa przygoda. 3

origami: Karolina, lat 7
Sztuka ta ma korzystny wpływ nie tylko na koncentrację, zdolności manualne i kreatywność ale też pozwala zrozumieć figury geometryczne.

środa, 21 marca 2012

Jak odpowiadać na lekcji. 1/2

Bardzo często uczeń w klasie przy odpowiedzi wykorzystuje połowę posiadanych wiadomości. Dopiero potem, przypomina sobie, co jeszcze mógł powiedzieć.
Dlaczego?
Dlatego, że mózg podczas odpowiedzi nie pracował dobrze. Uczeń nie miał skoncentrowanej uwagi  t y l k o  na tym przedmiocie, z którego pytał nauczyciel. "Wyrwany" do odpowiedzi traci głowę, rozgląda sie po klasie... a to nie sprzyja koncentracji.

wtorek, 20 marca 2012

O grupowaniu wyrazów.

Zwiększenie szybkości czytania polega na ogarnianiu wzrokiem od razu kilku słów jednym rzutem oka. W ten sposób czytamy szybciej. Oko zatrzymuje się rzadziej a my lepiej rozumiemy, gdyż do naszej świadomości dochodzą nie poszczególne słowa, ale całe jednostki myślowe.

poniedziałek, 19 marca 2012

Zasady mądrego pamiętania. 1

Zapamiętujemy:
20% z tego, co przeczytamy,
30% z tego, co usłyszymy,
40% z tego, co zobaczymy,
50% z tego, co sami powiemy,
60% z tego, co sami zrobimy,
90% z tego, co sami zobaczymy, usłyszymy, powiemy i zrobimy.
"Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć" Tony Stockwell.

niedziela, 18 marca 2012

Ćwiczenia grafomotoryczne. 1

praca Ady, lat 6
Zadania te rozwijają motorykę rąk, ćwiczą współpracę oczu i rąk, orientację w przestrzeni, spostrzeganie, koncentrację uwagi oraz cierpliwość.
Przygotowują ręce dzieci do nauki pisania. Kiedy dziecko pójdzie do szkoły jego palce będą musiały pracować tak ciężko jak nogi maratończyka a nikt nie stara się przecież przebiec maratonu bez wcześniejszego przygotowania.

sobota, 17 marca 2012

Twórcze operacje umysłowe. 5/6

5. METAFORYZOWANIE.


Użycie metafory pozwala na nietypowe wyrażenie myśli; przekazanie trudnych treści w sposób łatwy i przystępny.
szare komórki

piątek, 16 marca 2012

Jak zapamiętać... 1

... przebieg mitozykolejność epok, części ?
Otóż z pierwszych liter utwórz zdanie, np.  tak jak w angielskich symbolach kierunków:
Na Ekierce Siedzi Wieloryb.


czyli profaza, metafaza, anafaza i telofaza to po prostu:
P... M ... A ... T ...

czwartek, 15 marca 2012

O przypominaniu sobie imion. 2/2

Dlaczego z taką łatwością przypominamy sobie jak miał na imię Kopernik czy Kochanowski?


Dlatego, że działa na nas efekt trwałych połączeń.
Efekt trwałych połączeń polega na zapamiętywaniu informacji złożonych z kilku elementów, jakby były jedną całością.

środa, 14 marca 2012

Twórcze operacje umysłowe. 4/6


4. Rozumowanie INDUKCYJNE.


Indukcja jest to odwrotność dedukcji: z obserwacji cząstkowych tworzymy prawo ogólne. Rozumowanie indukcyjne zawiera w sobie zatem elementy zgadywania, dopowiadania historii, wykorzystywania niepełnych informacji.
Przykładem zastosowania w twórczości indukcji jest analogia, czyli związek między dwoma obiektami oparty na podobieństwie ich wewnętrznej struktury.
Analogią będzie sformułowanie : 
szkoła jest jak ul, ponieważ w jednym i w drugim ... 

wtorek, 13 marca 2012

Nauka nie ma końca.

Kiedyś źródłem bogactwa była ziemia i surowce, dziś - wiedza i pomysły.
Z ery siły mięśni przeszliśmy do ery siły umysłu.
Nasz umysł, nasza pamięć jest jak narzędzie i tak jak w przypadku każdego "skomplikowanego" urządzenia będzie dobrze jeśli nauczymy się jak najlepiej z niego korzystać. Zawsze warto nauczyć się jak się uczyć. ( wersja komputerowej mapy myśli)


" Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczony przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego nie ma." Eric Hoffer                                           

poniedziałek, 12 marca 2012

O substancjach szczęścia. 2/3

Ćwiczenia fizyczne  poprawiają samopoczucie poprzez uwalnianie endorfin i podobnie jak gry logiczne pomagają utrzymać mózg w dobrej kondycji do późnego wieku. 
Dlaczego niektórzy nie odczuwają skutków działania czasu?
Otóż o tym, jak nasz mózg będzie funkcjonował na starość decyduje tryb życia jaki  prowadzimy. Więcej w artykule na http://www.naukawpolsce.pap.pl .

niedziela, 11 marca 2012

Usprawnianie funkcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej. 2

Przykład:
Tangram pochodzi z Chin, gdzie znany jest też jako Siedem tabliczek przebiegłości, ponieważ można ułożyć z nich nieograniczoną liczbę fascynujących kształtów.

sobota, 10 marca 2012

O substancjach szczęścia. 1/3

Piotrek , kl.II
Dopamina, bo o niej m.in mowa uwalnia się w mózgu wówczas, gdy mamy do czynienia z czymś nowym a także gdy działania człowieka prowadzą do lepszych rezultatów niż się spodziewał. 
Zobacz moje pierwsze Prezi i zapamiętaj  za pomocą mnemotechniki wieszaka, co żyje w lesie.

piątek, 9 marca 2012

Zdolność skupienia uwagi.

Latająca mucha czy kapiąca woda z kranu powinna zostać zauważona ale nie powinna odwracać uwagi od tego co mówi nauczyciel.


"Niezmiennie ważną cechą naszego mózgu jest ograniczony czas koncentracji. Przyjmuje się, że odpowiada ona wyrażonemu w minutach wiekowi uczniów pomnożonemu przez 2 plus 3 (wg niektórych badaczy jest to wprost wiek dziecka wyrażony w minutach). Przykładowo 8-latki są w stanie skupiać swoją uwagę niecałe 20 minut, po tym czasie powinna nastąpić zmiana aktywności poznawczej..."
Życie szkoły 2/2012

czwartek, 8 marca 2012

Papierowa przygoda. 2

origami: Karolina, lat 7
 
Ręce dziecka są, zaraz po umyśle, jego najważniejszymi narzędziami rozwiązywania problemów. Później w zawodach, które wymagają zdolności manualnych - chirurg, mechanik... - niezbędnymi. 
Składanie papierowych modeli z kwadratów to technika, która wymaga od dziecka precyzji, rozwija poczucie estetyki, ćwiczy koncentrację.

środa, 7 marca 2012

O tym, że mnemotechniki nie są dla przedszkolaków.

Nie trzeba przedszkolaków uczyć mnemotechnik. Dlaczego?
Ponieważ z jednej strony, małe dzieci mają znakomite możliwości zapamiętywania a z drugiej mnemotechniki, by dobrze zapadły w pamięć, wymagają  tworzenia nietypowych skojarzeń.
" Kształtowanie tego rodzaju procedur umysłowych - pisze prof. dr. hab. E. Gruszczyk-Kolczyńska - jest użyteczne, gdy człowieczy umysł jest już na tyle dojrzały, że nie myli świata realnego z fikcją." Bliżej przedszkola nr 2.125 luty 2012

wtorek, 6 marca 2012

"Słaba pamięć".

"Słaba pamięć" to bardzo często nic innego, jak tylko słaba uwaga. 
Nie potrafisz powiedzieć, co było na stronie książki, którą czytałeś, jednocześnie myśląc o wakacjach.


"Najlepsza definicja koncentracji, jaką słyszałem to: Gdziekolwiek jesteś - bądź tam" Jim Rohn.

poniedziałek, 5 marca 2012

O zjawisku pamiętania.

Metoda ogniwa (a. łańcuszka) polega na łączeniu wyrazów w wyobraźni, ale w specyficzny sposób. Uruchamiamy wzrok, słuch... . Najpierw tworzymy parę z 1. i 2. wyrazu, następnie  w podobny sposób 2. i 3. wyraz.
Uprzedzam jednak, że samo poznanie metody nikomu pamięci nie usprawni, tak jak wysłuchanie prezentacji o higienie nie zastąpi mycia zębów. Znajomość metod przynosi korzyść tylko tym, którzy potrafią się zdobyć na wysiłek we własnym działaniu.
praca: Piotrek, kl.II

niedziela, 4 marca 2012

Papierowa przygoda. 1

Interesującym wyzwaniem może być origami.
Origami z kwadratu może dostarczyć, nieskończonej ilości okazji do kształcenia kreatywności oraz wielu wyzwań manualnych.
origami: Ada, lat 6

sobota, 3 marca 2012

O szybkim czytaniu.

Czy wiesz, że
już sama chęć nauczenia się szybkiego czytania może spowodować zwiększenie szybkości o ok. 20 proc.


Szybkie czytanie trzeba traktować nie jako cel sam w sobie, ale jako środek do osiągania życiowych celów. Co możesz osiągnąć posiadając tę umiejętność?

piątek, 2 marca 2012

O sztuce robienia notatek. 2

sieć skojarzeniowa Moniki
Maria Montesorii : „Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju"
    Praca nad mapą myśli wymusza różne typy aktywności, takie jak: 
    sortowanie, wyszukiwanie najważniejszych informacji, uporządkowanie, kategoryzowanie.
Ten sposób notowania jest zgodny z pracą naszego mózgu i zapamiętanie 80 proc. informacji już w trakcie ich tworzenia jest jak najbardziej możliwe.

czwartek, 1 marca 2012

O sztuce robienia notatek. 1

praca: Julia, Pola, Sylwia, Adrian
Jean Piaget: „Wszystko to, co robimy dla ucznia pozbawia go możliwości zrobienia tego samemu.”

Gdy ucząc się wykorzystujemy jedynie podręczniki to "ograniczamy możliwości nadawania nowym informacjom własnej struktury, a przez to uniemożliwiamy, z punktu widzenia mózgu, efektywną naukę."
Psychologia w szkole nr 4/2012
Chodzi o to, że byłoby dużo lepiej, gdyby uczeń sam musiał uporządkować nową wiedzę.
Rozwiązaniem jest tutaj robienie map myśli.