niedziela, 30 września 2012

Ćwiczenie pamięci wzrokowej.

Obrazek. 
Oglądamy przez chwilę ilustrację, następnie zakrywamy i szukamy odpowiedzi na pytania, np. Jakie widziałeś owoce?, Co jest na obrazku czerwone?
Można też przerzucać z rąk do rąk piłeczkę i przy każdym jej schwytaniu wymieniać zapamiętany element obrazka.

sobota, 29 września 2012

Ćwiczenie spostrzegawczości.

Na jaką literę. 
Dziecko patrząc na ilustrację wyszukuje i wymienia jej elementy, zaczynające się na kolejne litery alfabetu.

piątek, 28 września 2012

Ćwiczenie spostrzegawczości.

Odnajdywanie przedmiotów na daną literę. W obrębie ilustracji dziecko wyszukuje przedmioty na literę widoczną na karcie wyłożonej przez nauczyciela, np. r, b, w, z.

czwartek, 27 września 2012

Zachwyt zwiększa skuteczność nauki. 2/2

http://news.fr.msn.com/ecologie
Zdaniem Manfreda Spitzera " to co ludzi napędza, to nie fakty i dane, ale uczucia, historia i przede wszystkim inni ludzie."

Gdyby tekst o Himalajach napisał uczestnik wyprawy, który marzy o kolejnej, to oprócz danych liczbowych były by emocje i zachwyt.
Na to co na nas robi największe wrażenie, neurony natychmiast odpowiadają tworzeniem nowych struktur. 
międzymózgowiu uwalniają się neuroprzekaźniki, m.in. adrenalina, noradrenalina i dopamina a także peptydy, np. endorfiny czy enkefaliny. Wysłane za ich pośrednictwem synapsy stymulują neurony do produkcji białek, niezbędnych do tworzenia nowych wypustek. W ten sposób w mózgu powstają połączenia neuronalne, które są namacalnym skutkiem procesu uczenia się.
Psychologia w szkole. Jesień 2012

środa, 26 września 2012

Zachwyt zwiększa skuteczność nauki. 1/2

źródło
Świat jest fascynujący, jednak w szkolnych podręcznikach z tego bogactwa zostają jedynie opisy i pozbawione jakichkolwiek emocji liczby i definicje. 
Zatem... w podręcznikach przyjaznych mózgowi nowe informacje powinny być podawane pod postacią ciekawych, poruszających emocje opowieści.
Psychologia w szkole/Jesień 2012.

wtorek, 25 września 2012

Ćwiczenia percepcji słuchowej.

Słuchanie ciszy. 
Zwracajmy uwagę dzieci na dźwięki i pomóżmy im docenić niezwykłe piękno ciszy. Uważne słuchanie to klucz do nauki czytania.
Pamiętajmy, ze słuchanie to umiejętność, którą rozwijamy dzięki ćwiczeniom.

poniedziałek, 24 września 2012

Doskonalenie sprawności manualnej.

  Travail d'Elvire, 8 ans
Różne techniki plastyczne można wykorzystać do ćwiczeń ruchliwości palców i sprawności czubków palców.

czwartek, 20 września 2012

Metafory. 1/2

"Łamać sobie głowę" czy "dostać białej gorączki". Zdolność do rozumienia metafor jest powiązana  z funkcjonowaniem prawej półkuli mózgu i wymaga umiejętności prawidłowego rozumowania. Rozwija się ona w starszych klasach szkoły podstawowej, choć już wcześniej metafory można wyjaśniać. Małe dzieci traktują słowa jednoznacznie, co bywa przyczyną nieporozumień i dąsów.

środa, 19 września 2012

Ćwiczymy umiejętność wysławiania się. 3

Dwie minuty o ... . 
Dwie minuty są tu czasem umownym.
Nauczyciel wskazuje dowolny przedmiot a dziecko może mówić o wszystkim, co się z danym przedmiotem wiąże. Chodzi jednak o to, by relacja była wygłoszona możliwie płynnie i szybko. W każdym momencie może być przerwana przez nauczyciela, który wskazując na kolejny przedmiot  zmienia tym samym tok wywodów, zmuszając mówcę do przedstawienia kolejnego przedmiotu.
Oceniamy nie tylko sposób przedstawienia przedmiotów, ale i umiejętność szybkiego przechodzenia od jednego opisu do drugiego.

wtorek, 18 września 2012

Ćwiczenie precyzji ruchów.

Zabawa ćwiczy chwyt pęsetowy (łapanie kciukiem i palcem wskazującym przy odrywaniu naklejek) ważny przy pisaniu oraz służy ćwiczeniu precyzji ruchów (przy wklejaniu w kontury).


Travail d'Elvire, 8 ans


niedziela, 16 września 2012

Wzbogacamy słownik dziecka.10

Wyścigi.
Konkurencja polega na tym, kto napisze w krótkim czasie najwięcej par słów, z których drugie słowo zaczyna się na spółgłoskę, na jaką kończy się pierwsze.

sobota, 15 września 2012

Mózg uczy się gdy chce.

Z neurofizjologii mózgu wynika, że kluczowy jest początek lekcji. To wtedy układ limbiczny każdego ucznia, samodzielnie podejmuje decyzję, czy opłaca się podjąć trud nauki. Jeśli uzna podawane treści za istotne, uczeń kieruje na nie uwagę. Włącza się w tok lekcji, a jego neurony uaktywniają się. Jeśli nie to w najlepszym razie symuluje zainteresowanie.
Psychologia w szkole 2/2012

piątek, 14 września 2012

Zgodne środowisko = lepsza pamięć.

W warunkach, w których i nauka, i odtwarzanie informacji odbywa się w tych samych miejscach, badani przypominają sobie więcej słów niż w sytuacji gdy odbywa się w różnych miejscach. 

Zaobserwowane zjawisko, polegające na lepszym odpamiętywaniu informacji w warunkach, w których zostało nabyte, nazwane zostało "pamięcią zależną od kontekstu"
Więcej o wpływie miejsca na pamięć w Psychologia w szkole. Lato 2012 

czwartek, 13 września 2012

Poszerzanie zasobu słownictwa. 9

Nauczyciel wykłada 4 lub 5 kart z dowolnymi literami. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania składającego się z pięciu słów zaczynających się na litery widoczne na kartach i w takiej kolejności, w jakiej te litery występują.

środa, 12 września 2012

Wzbogacamy słownik dziecka. 8

Uzupełniamy orzeczenia. Nauczyciel wypowiada czasowniki: niosę, słyszę, podziwiam..., a dziecko dodaje określenia, odpowiadające na pytania,
np. śpię (jak?) - twardo, słodko...
widzę ( kogo?) - ciebie, księżyc ... .
Wszystkie określenia mogą być autorstwa dziecka albo też podajemy je na przemian, wówczas przy tej okazji usłyszy nieznane słowa, które pozna.

niedziela, 9 września 2012

Ćwiczenie spostrzegawczości.

Na pytanie Co widzę ? odpowiadamy na zmianę z dzieckiem, wymieniając jak największą liczbę dostrzeganych przedmiotów, obiektów, osób...

sobota, 8 września 2012

Poszerzanie zasobu słownictwa. 7

Tropienie wyrazów.
Chodzi o ułożenie maksymalnej liczby słów z liter wchodzących w skład dłuższego wyrazu.
Możliwe jest dowolne przestawianie kolejności liter, nie można tylko używać jednej litery dwukrotnie, jeśli w danym wyrazie występuje jeden raz.
Z wyrazu "koszula" można ułożyć: kos, kosz, Ula, kosa, Zula, koza, las (...) a z wyrazu "pszczelarz"?

czwartek, 6 września 2012

Zabawa ćwicząca refleks.

W wielu sytuacjach wymaga się od nas odpowiedzi szybkich, wymagających refleksu. Temu ma służyć zabawa Litera - hasło, w czasie której dziecko powinno natychmiast reagować słowem na hasło.

Hasła: roślina, zwierzę, człowiek, przedmiot.
Karty z poszczególnymi literami alfabetu.

Jeśli dziecko wyciągnęło kartę z literą "d" i usłyszało hasło "zwierzę" mówi: np. "dinozaur".

środa, 5 września 2012

Ćwiczymy pamięć.

Zabieram w podróż...
"Wkładamy" do bagażu przedmioty. Dziecko mówi po co je zabiera i do czego będą mu służyć.
Przy wkładaniu kolejnego, musi wymienić wszystkie rzeczy już tam zgromadzone.


Origami / Travail de Victor, 8 ans