środa, 22 czerwca 2016

Ćwiczymy refleks

Głoska - słowo
Jedno z dzieci wymienia dowolną głoskę, np. "d" drugie natychmiast wypowiada słowo, które ona rozpoczyna. 
Po wymienieniu pięciu głosek następuje zamiana ról.

wtorek, 21 czerwca 2016

Dziecko potrafi

Malowanie podnosi sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową.
Obrysowywanie szablonu usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną w trakcie operowania szablonem i tworzenia określonej kompozycji.
W trakcie wycinania dziecko koncentruje uwagę.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Zabawa integracyjna

Cel: poznanie imion.
Po dwóch stronach koca kucają, tak by się nie widzieć, dwie grupy dzieci. Z obu grup bliżej koca podchodzi jedna osoba. Gdy koc jest opuszczony uczestnicy szybko wypowiadają imię osoby, która jest naprzeciw nich.

niedziela, 19 czerwca 2016

Zabawa integracyjna

Każdy uczestnik ma dwa balony, po jednym na każdej kostce. Zadanie polega aby stanąć na balonie innej osoby i jednocześnie nie pozwolić na zniszczenie swoich. Gracz z ostatnim balonem jest zwycięzcą.

sobota, 18 czerwca 2016

Zabawa integracyjna

Do zabawy potrzebny jest balon. Dzieci dzielimy na dwie grupy. Drużyny siadają naprzeciw siebie. Każdy zawodnik styka się stopami z przeciwnikiem. Stóp nie odrywamy od siebie. Prowadzący rzuca balon a zadanie polega na przerzuceniu balonu na stronę przeciwnika.

czwartek, 16 czerwca 2016

Zabawa integracyjna

Znajdź swoją parę
Dzieci stoją w kole, na sygnał nauczyciela szukają swojej pary, która ma taki sam kolor oczu (taki sam wzrost...)

wtorek, 14 czerwca 2016

Zabawa ożywiająca

Zakazane słowa
Jedno z dzieci odpowiada na pytania pozostałych ale w taki sposób, że nie może używać słów: Tak i Nie. 
Gdy przegra, swoich sił próbuje kolejna osoba.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Dziecko potrafi

Doskonalenie sprawności manualnej.
Posługując się szablonem dziecko doskonali koordynację obu rąk, podnosi poziom graficzny opanowując umiejętność płynnego kreślenia różnych linii.

sobota, 11 czerwca 2016

O kreatywności

Steve Jobs: Kreatywność to tylko łączenie rzeczy. Gdy pytasz kreatywnych ludzi, jak oni coś zrobili, czują się trochę winni, bo naprawdę tego nie zrobili, po prostu coś ujrzeli. Wydawało im się to oczywiste po jakimś czasie. To dlatego, że byli w stanie połączyć swoje doświadczenia i złożyć nowe rzeczy.

środa, 8 czerwca 2016

Uwierzyłbyś, że...

zaledwie 4 minuty fizycznej aktywności w trakcie lekcji może mieć pozytywny wpływ na zachowanie uczniów szkół podstawowych.
Dr Brendon Gurd przeprowadził w kl. I-III eksperyment: podzielił klasę na dwie grupy, jedna wykonywała szybkie ćwiczenia fizyczne a druga - spędziła czas na rozmowach. Podczas dalszych zajęć, zaobserwowano, że jedynie pierwszej grupie udało się wytrwać w skupieniu całą lekcję. Psychologia w szkole 3/2015

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Zabawa ćwicząca spostrzegawczość

Co się zmieniło
Ustawiamy na kartce, np. pięć guzików. Dziecko patrzy na ich układ, potem odwraca się a dorosły w tym czasie zmienia ułożenie przedmiotów. Zadaniem dziecka jest zauważyć te zmiany i nazwać je. Różowy guzik został odsunięty od niebieskiego i teraz jest bliżej fioletowego. Leży niżej i bliżej prawego brzegu kartki.

Zgodnie z zasadą partnerstwa także dorosły od czasu do czasu powinien być poddany testowi na spostrzegawczość.

niedziela, 5 czerwca 2016

piątek, 3 czerwca 2016

czwartek, 2 czerwca 2016

Warto pomyśleć

Alan Rickman:
"Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku około siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje całą wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem."

Jeśli dziecko rozwiąże zadanie, problem w innym sposób - należy to docenić. Pokażmy mu nasz punkt widzenia, ale nie negujmy jego.