środa, 31 października 2012

Jak to rozwiązać?

Uczeniu się, zawsze towarzyszy pokonywanie trudności. Każdy z nas zna cudowne uczucie własnej wartości, odczuwane po dobrze rozwiązanym problemie?
Takie emocje przeżyte w odpowiednim wieku mogą zrodzić zamiłowanie do twórczej pracy umysłowej i wywrzeć piętno na umyśle i charakterze na całe życie, czytamy w Życiu szkoły 10/listopad/2012. Chodzi więc o to, aby dziecko jak najwcześniej i najczęściej wprowadzane było w rozwiązywanie problemów i aby wychodziło z nich usatysfakcjonowane.

poniedziałek, 29 października 2012

"Fantazja jest ważniejsza od wiedzy."

Zacytowane zdanie pochodzi z ust Alberta Einsteina. 
Tylko wtedy, gdy człowiek potrafi sobie wyobrazić rzeczy, które jeszcze nie istnieją może odkryć coś zupełnie nowego.


Kreatywność jest możliwa dzięki ciekawości i fantazji.

sobota, 27 października 2012

piątek, 26 października 2012

O uwadze. 2/2

Uwaga człowieka charakteryzuje się pewnymi cechami, które u poszczególnych osób mogą przejawiać się w różnym nasileniu:
pojemność - to inaczej zdolność szybkiego obejmowania dużych fragmentów tekstu
zakres - to zdolność równoczesnego kojarzenia głównych i drugorzędnych myśli
zdolność przestawiania się - to szybkie przechodzenie od jednej części tekstu do drugiej, przy jednoczesnym orientowaniu się w tekście.
stałość - to cecha, która nie pozwala na powstawanie ubocznych myśli, nie związanych z tekstem
selektywność - to umiejętność podporządkowania uwagi konkretnemu zadaniu

czwartek, 25 października 2012

Pułapka wielu zadań na raz.

Wielozadaniowość ( multitasking ) obniża o 40 proc. produktywność i o 10 proc. IQ pracowników - czytamy w Rzeczpospolitej 24.10.2012.
Robiąc kilka rzeczy na raz wydaje nam się, że do maksimum wykorzystujemy czas. Tymczasem badania psychologów wykazują, że nasz mózg nie jest w stanie skupić się równocześnie na kilku czynnościach, które wymagają uwagi, kreatywności. Takie przełączanie się, z jednej czynności na drugą wymaga dodatkowej energii i w efekcie obniża efektywność.

środa, 24 października 2012

Trójkąt efektywności zapamiętywania.

Według Dale'a  trzy najgorsze sposoby uczenia się: czytanie, słuchanie, patrzenie a najlepszy sposób - rzeczywiste działanie.
Czy ktoś nauczy się jeździć samochodem czytając książkę, słuchając wykładu lub patrząc na zdjęcie samochodu?
Podobnie... nawet najlepsze mnemotechniki nie pomogą, jeśli nie będzie się ich stosować w praktyce.

wtorek, 23 października 2012

Prawo Parkinsona.

Prawo mówiące, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie.
To oznacza, że jak dasz sobie mniej czasu osiągniesz to, co masz zrobić znacznie szybciej.

niedziela, 21 października 2012

O uwadze.1/2

Uwaga to skierowanie świadomości na określony przedmiot.
Jeśli w naszym pokoju znajduje się zegar, to zazwyczaj nie słyszymy jego tykania.
Postawmy zegar na stole i czytając książkę spróbujmy słuchać tykania i jednocześnie czytać.
Początkowo nam się uda, lecz wkrótce przerwiemy czytanie, by posłuchać tykania lub pochłonięci czytaniem zapomnimy o zegarze.
To, na czym uwaga jest skupiona, staje się dla nas figurą a wszystko pozostałe tłem. Jeśli pochłonięci jesteśmy jakąś sprawą, to nie widzimy i nie słyszymy tego, co się wokół nas dzieje.

sobota, 20 października 2012

Dziecko potrafi. 12

Zabawa doskonali sprawność manualną i grafomotorykę.

Wycinanie, rozcinanie - ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej .
Rysowanie po śladzie, kalkowanie -precyzyjne wykonanie czynności grafomotorycznych.


praca:Karolina, lat 6

piątek, 19 października 2012

Na stres...

taniec.
W sytuacjach stresowych może nas pamięć zawieść.
Dzięki stworzeniu przez muzykę sprzyjającej atmosfery można zredukować stres.

czwartek, 18 października 2012

Papierowa przygoda 11.

Ćwiczenia manipulacyjne z kwadratem usprawniają mięśnie dłoni, tak potrzebne w nauce pisania.origami: Karolina, lat 6

środa, 17 października 2012

Gimnastyka oka.

Ciągłe skakanie, dostrajanie ostrości... oczy wykonują męczącą pracę fizyczną.                         Dlatego zalecam przed przystąpieniem do czytania ćwiczenia rozgrzewające mięśnie oka.

wtorek, 16 października 2012

O rozwijaniu się.

Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.
- Mahatma Gandhi

poniedziałek, 15 października 2012

Zabawa ćwicząca refleks.

"Słowa wypowiadaj nie na ilość, ale na wagę."

Prawda czy plotka?
Zasada zabawy jest prosta. Nauczyciel mówi zdania prawdziwe i nieprawdziwe. Dziecko słysząc poszczególne zdania reaguje zgodnie z ustaleniami. Na zdanie prawdziwe podnosi rękę do góry, np. Kruk fruwa, Lizaki są na patyku, na nieprawdziwe Kwiaty rosną w wazonie wykonuje inny ustalony ruch. W przypadku dzieci starszych dobrze byłoby stworzyć im szansę wykazania się wiadomościami zdobytymi w szkole.

niedziela, 14 października 2012

Dziecko potrafi. 11

Albert Einstein: "Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego zdolny jest się nauczyć"praca: Karolina, lat 6

sobota, 13 października 2012

Ćwiczenie płynności słownej i skojarzeniowej.


praca: Karolina, lat 6

Kot ministra jest... .
Na określoną literę alfabetu szukamy słów jakimi możemy określić tytułowego kota ministra.

czwartek, 11 października 2012

Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

11.10.2011  w godzinach 10.00-16.00 jestem na targach z ofertą edukacyjną "Jak się uczyć?":
-dla ludzi młodych, bo ci wiedzą, że jest to inwestycja w nich samych
-dla "nie młodych", by mogli rozwiać obawy pracodawców, że wolniej się uczą
-dla firm, bo aby firma się rozwijała muszą rozwijać się pracownicy.

Targi odbywają się w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym. Wały Dwernickiego 117/121; zobacz tutaj.

wtorek, 9 października 2012

Zależność zapamiętywania od werbalizacji

...badano w eksperymencie, w którym jedna grupa miała obrazek uważnie obejrzeć a druga opisywać głośno, to co widzi. Po zakończeniu ekspozycji obie grupy opisywały wszystko co było przedstawione. Wynik: Ze wzrostem udziału werbalizacji w procesie spostrzegania materiału wzrasta efektywność zapamiętywania. Przez werbalizację rozumie się aktywne językowe określanie tego co jest spostrzegane.
Gdy spostrzegany przedmiot zostaje nazwany, zapamiętywany jest w aspekcie obrazowym i pojęciowym, a tym samym włączony aktywnie w określone struktury myślowe.

poniedziałek, 8 października 2012

Ćwiczenie wyobraźni.

Nic nowego nie powstałoby bez udziału wyobraźni.

Wyobraź sobie ptaka. Jaki ma kolor? Czy jest duży?... Te pytania służą wyostrzeniu pamięci. 
Kiedy po raz pierwszy wyobrażasz sobie jakiś obiekt, masz w pamięci niewyraźny jego obraz. Ale gdy już zaczniesz myśleć o konkretnych elementach obraz staje się wyraźniejszy.
Wyrobienie nawyku wyobrażania sobie szczegółów znacznie pogłębia pamięć.

sobota, 6 października 2012

Czytanie z "długopisem w ręku".

... mowa o wskaźniku. 
Użyj długopisu podczas czytania, by utrzymać wzrok na czytanym tekście, by ułatwić sobie orientację na kartce.
To pomaga utrzymać koncentrację, co sprzyja zrozumieniu. 
Pomaga utrzymać wysoką szybkość i rytm czytania. Mózg wybiera większe grupy słów przy każdym zatrzymaniu wzroku.

piątek, 5 października 2012

Poszerzanie zasobu słownictwa. 11

Stosowanie zredukowanego języka oraz emotikonów jako skrótów całych wyrazów zmniejsza umiejętność wysławiania się a żyjemy w realnym świecie i potrzebujemy realnych kontaktów, stąd potrzeba dbania o umiejętności językowe.

To samo - inaczej. 
Nauczyciel mówi jakieś zdanie. Z kolei dziecko powinno wyrazić tę samą myśl innymi słowami lub któreś ze słów zastąpić synonimem.
Słysząc zdanie Mężczyzna niesie duże pudło można powiedzieć...

czwartek, 4 października 2012

Papierowa przygoda. 10

Stawiajmy przed dzieckiem wyzwania, które są dla niego trudne, ale wykonalne. Nie pomagajmy, dajmy czas na naukę. Podpowiedzmy, jeśli całkiem sobie nie radzi aby się nie zniechęciło.

Określaniem relacji przestrzennych zajmuje sie prawa półkula.origami: Karolina, lat 6

poniedziałek, 1 października 2012

SDZP w Częstochowie ma 18 lat.

                    pierwsza ulotka SDZP
21.09.1994 r. ... i minęło 18 lat.
Zajęcia rozwijają myślenie twórcze, logiczne, spostrzegawczość, pamięć i uwagę.
Cały trening został skonstruowany tak, aby dzieci nie odczuwały, że jest to dodatkowy ciężki wysiłek. Cel ten udało się osiągnąć, dzieci uważają trening przede wszystkim za dobrą zabawę.
Kto powinien uczestniczyć w zajęciach?
Najlepszą odpowiedź stanowi twierdzenie, że tylko ci którzy chcą. Wiek, średnia ocen są bez znaczenia, wszystko opiera się na chęciach.