czwartek, 29 września 2016

Zabawa rozwijająca pamięć

Ustalamy liczbę gości. Jedno z dzieci kolejno wylicza, kto zasiądzie i obok kogo na przyjęciu. Zadaniem drugiego dziecka jest wymienienie gości w kolejności.

środa, 28 września 2016

Czy myślenie twórcze można rozwijać?

Torrance, Guilford, Nęcka, Dobrołowicz, Gardner, Szmidt i inni znawcy problematyki inteligencji i twórczości wskazują na możliwość rozwijania myślenia inteligentnego i kreatywnego dzieci w taki sposób, jak uczy się czytania, pisania, sprawności rozumowania, matematyki czy muzyki. Służą do tego odpowiednie treningi, których skuteczność zależy od wielu czynników, m.in. czasu rozpoczęcia ćwiczeń, ich intensywności i motywacji. ( D. Czelakowska )

wtorek, 27 września 2016

Dlaczego myślenie twórcze jest ważne?

Jedynie niewielka część problemów z jakimi spotykamy się, ma charakter zadań konwergencyjnych (logicznych), do których rozwiązania wystarcza inteligencja. Większość trudności, na jakie natrafiamy w życiu ma charakter dywergencyjny czyli otwarty, a tu nie ma tylko jednego dobrego rozwiązania, jest wiele możliwych rozwiązań.

poniedziałek, 26 września 2016

Cechy ucznia zdolnego

ciekawość i aktywność poznawcza, dokładność, dociekliwość, umiejętność obserwacji, otwartość na nowość, umiejętność zadawania pytań, wielość zainteresowań, obszerna wiedza z różnych dziedzin, ukierunkowane uzdolnienia i pasje; doskonała pamięć, umiejętność kojarzenia, rozumowania i wyciągania wniosków, samodzielność w zdobywaniu wiedzy, zdolność do skupienia uwagi; żywa wyobraźnia, wytwarzanie oryginalnych pomysłów, dokonywanie nietypowych skojarzeń, potrzeba ekspresji w różnych formach; bogate słownictwo, niezależność własnych sądów. (wg D. Czelakowskiej)

niedziela, 25 września 2016

Uczenie się

Uczeń zdolny we wczesnej edukacji uczy się także w czasie obserwacji, mimowolnego spostrzegania oraz zabawy, innymi słowy - uczy się przez cały czas.
Istotne jest więc, aby stwarzać mu możliwości, które będą zachęcały go do działania i pogłębiania swoich zdolności.
Problemy op.-wych. 6/2016

sobota, 24 września 2016

Warto pomyśleć

Dziecięca ciekawość jest niezwykle ważna a jeśli dziecko będzie jeszcze posiadać umiejętność samodzielnej nauki, my dorośli nie będziemy musieli uczyć każdej z nich osobno. 
Takie dziecko w dorosłym życiu, nie będzie potrzebować nauczyciela, szefa żeby wiedzieć co robić.

czwartek, 22 września 2016

O motywacji

Koniec z "motywowaniem uczniów". 
Czas zdać sobie sprawę, że uczeń może zmotywować się wyłącznie sam. 


środa, 21 września 2016

Uwierzyłbyś, że...

XIX w. kardynał Giuseppe Mezzofanti mówił w 38 językach.
Czego możemy nauczyć się od niego?
Trzeba czerpać przyjemność z uczenia się i spotkań z ludźmi z całego świata.

Zobacz współczesnego hiperpoliglotę na konferencji poliglotów w 2013 r. 
Emanuele Marini biegle włada 16 językami. W j. polskim odpowiada od 6,05 minuty. 

poniedziałek, 19 września 2016

Higiena oczu

1. Oderwanie oczu od tekstu i patrzenie na odległe przedmioty. 
Chodzi o przejście z akomodacji bliskiej na daleką.
2. Patrzenie na ładny widok za oknem lub kolorowy rysunek. 
Chodzi o oderwanie wzroku z czarno-białego tekstu by odpoczął na kolorowej płaszczyźnie.

niedziela, 18 września 2016

Na stres

Media społecznościowe to nie jedyne okno na świat. 
Zamiast spędzać czas w wirtualnym świecie, lepiej zadbać o realny.
Przytulanie, głaskanie, dotyk obniża poziom kortyzolu, tymczasem więcej czasu poświęca się dziś na dotykanie telefonu.

sobota, 17 września 2016

piątek, 16 września 2016

Metaforyzowanie

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.
Lew Tołstoj

środa, 14 września 2016

Nieprawidłowości w uczeniu się

Tempo uczenia się - wolne, z trudem, pobieżne, zapominając szybko.
Staranność - niedbale, powierzchownie.
Motywacja - niechętnie, na polecenie, opieszale, bez zainteresowania, biernie.
Organizacja - niesamodzielnie, niesystematycznie, naśladowczo, mechanicznie, nieefektywnie.

Czynność uczenia się i spodziewane efekty zależą od samego człowieka.

wtorek, 13 września 2016

Uwaga i jej przyjaciele

Zainteresowanie rozbudza emocje, optymizm sprzyja uważaniu, koncentracja eliminuje podatność na dystraktory, przyjazne otoczenie pozwala się skupić, perspektywa osiągnięcia celu i to co przyjemne powoduje wzrost uwagi.

poniedziałek, 12 września 2016

Warto pomyśleć

Mózg utrzymuje te z połączeń, które są użyteczne, czyli często używane. Kluczową sprawą w rozwijaniu ich liczby jest więc nieustanna stymulacja.
Dyrektor szkoły 7/2016

Kurs dla
I-III SP
młodzieży ponadgimnazjalnej

niedziela, 11 września 2016

O uczeniu się

Wiemy, że umiejętność uczenia się jest niezbędna w szkole. 
Niestety uczniowie mają już pewne nawyki. Zmiana ich wymaga czasu i dużo samodyscypliny. Czasami po pierwszych próbach zastosowania nowej wiedzy (np. mnemotechnik), pochłania ich wszystko inne i wracają do poprzednich nawyków. 
Samodyscyplina nie pojawi się, jeśli będą znali techniki, ale nie będą rozumieli, że warto wytrzymać i zmienić nawyk.

piątek, 9 września 2016

Skłania do myślenia

Efekt Krugera - Dunninga pokazuje, że ludzie, którzy nie mają kompetencji mają wyższe poczucie pewności siebie niż ludzie, którzy kompetencje mają.
Ci pierwsi nie posiadają wiedzy o swojej niewiedzy. 
Czy chciałbyś jechać samochodem, którego kierowca przecenia swoje umiejętności?

Nauka jest procesem 3/3

Gdy człowiek wykonuje swoje obowiązki dobrze i sprawnie, ponieważ potrafi korzystać z nabytych umiejętności, zyskuje świadomą kompetencję.
Aby przejść na wyższy poziom trzeba regularnie korzystać ze swoich umiejętności.
Na ostatni etap nieświadomej kompetencji wchodzi ten kto wykonuje daną czynność niemal odruchowo. Ten stan można porównać z prowadzeniem samochodu przez doświadczonego kierowcę, który wsiada do auta i nie zastanawia się nad tym w jaki sposób przełącza biegi - jest bowiem w tym mistrzem.
Personel i zarządzanie 9/2016

czwartek, 8 września 2016

Nauka jest procesem 2/3

W toku nauki pojawia się świadoma niekompetencja. Człowiek dostrzega już, że istnieją pewne narzędzia, które mógłby lepiej poznać i wykorzystać co miałoby wpływ na jego skuteczność.Odczuwa potrzebę rozwoju. 
Właśnie od tego poziomu najlepiej dostarczać wiedzę. Człowiek ma zapał do nauki a ze względu na posiadaną już świadomość może ją zastosować w praktyce.
Personel i zarządzanie 9/2014

środa, 7 września 2016

Nauka jest procesem 1/3

Istnieją cztery etapy uczenia się przez które każdy z nas przechodzi (Noel Burch). Znajomość ich pomaga utrzymać motywację gdy podczas nauki napotkamy trudności. A kiedy jesteśmy na 4 etapie przypomina by cenić nabyte umiejętności i nie być niecierpliwym w stosunku do tych, którzy jeszcze na tym etapie nie są.
Nieświadoma niekompetencja. Na tym etapie człowiekowi wydaje się, że ma wiedzę i umiejętności, jednak obserwując go z boku widać, że jest nieefektywny choć bardzo zmotywowany.
Personel i zarządzanie 9/2016

wtorek, 6 września 2016

Motywacja ucznia zależy od niego


Nie zmusisz by kwiat rósł. Możesz o niego dbać, puszczać mu muzykę, otoczyć go kloszem, aby uchronić go przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi. Ale czy to pomoże mu we wzroście? 
Kwiat potrzebuje żyznej gleby, wody i światła słonecznego. Nie potrzebuje Ciebie. Jakiekolwiek działania, kiedy kwiat te warunki ma, są pozbawione sensu.
Nauczyciel jak ogrodnik powinien zadbać o warunki do wzrostu.
Personel i zarządzanie 9/2016

poniedziałek, 5 września 2016

A to ciekawe

Radosna muzyka potrafi uczynić miejsce pracy sferą pełną wsparcia i kooperacji, twierdzą amerykańscy naukowcy.

Dobre relacje wpływają na zaangażowanie w pracy, poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie.

sobota, 3 września 2016

Używasz nie tracisz

Aby wiedza utrzymywała się przez dłuższy czas, zapamiętywanie musi być poprzedzone myśleniem.

Przypomnij sobie doświadczenia ze szkoły. 
Gdy uczyłeś się czegoś na pamięć, na sprawdzian osiągałeś dobre wyniki, ale ile z tych wiadomości zostało Ci po klasówce?
Inna sytuacja, gdy poświęciłeś czas na to aby przemyśleć to co się uczysz, informacje te trzymałeś w pamięci przez tygodnie.

czwartek, 1 września 2016

Dziecko potrafi

W przygotowaniu dziecka do szkoły m.in. ważna jest dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny. 
Ogólna sprawność ruchowa może być dobra a zdarza się, że słaba jest tylko sprawność rąk. Dzieci te z trudem lepią, wycinają a prace są źle wycięte, brudne. Wtedy proponujemy więcej zajęć usprawniających ruchy rąk: kalkowanie, rysowanie po śladzie i wycinanie wzorów.