niedziela, 29 września 2013

Ćwiczymy umiejętność kojarzenia

Od do
Dziecku podaje się dwa zupełnie nie kojarzące się ze sobą rzeczowniki i musi ono przejść od jednego do drugiego za pomocą łańcucha skojarzeń.

sobota, 28 września 2013

O sztuce selekcjonowania informacji

Mapa myśli - Adaś, kl. VI
Charaktery 9/2013 
O ile "cyfrowi emigranci" potrafią oddzielić wiadomości ważne od mniej istotnych (uczyli się tego w sposób tradycyjny, notując z książek, wykładów), o tyle "cyfrowi tubylcy" kompletnie nie radzą sobie z ich selekcją (prof. Spitzer). 
Od przytłoczenia nadmiarem informacji ustrzec nas może jedynie nauczenie się selekcjonowania ich. 
Pomocna może być technika map myśli.

czwartek, 26 września 2013

Ćwiczymy umiejętność kojarzenia

Klamerka
Tworzymy trójki wyrazów tak aby środkowy wyraz kojarzył dwa skrajne wyrazy, nie zawsze związane ze sobą, 
np. Zegar - Słoneczny - Układ
źródło

wtorek, 24 września 2013

Być twórczym...

" Być twórczym wymaga odwagi. Kiedy tylko wpadniesz na nowy pomysł, jesteś w jednoosobowej mniejszości." P. E. Torrance

poniedziałek, 23 września 2013

O nadmiarze informacji

Nasze przeciążone informacjami mózgi mają coraz większe problemy z zapamiętywaniem. Jak sobie radzimy? Zamiast informacji staramy się zachować w pamięci jedynie miejsce (w sieci), gdzie możemy ją znaleźć. W efekcie przestajemy się rozwijać. 
"Przenosimy procesy pamięciowe na aparaty elektroniczne, nie odbywają się więc one w naszych mózgach." prof. Spitzer. Charaktery 9/2013

niedziela, 22 września 2013

www - Wszystko. Wszędzie. W każdej chwili

Badania pokazują, że ciągłe przerzucanie uwagi z jednego zadania na drugie zwiększa stres. Co więcej wykonywanie dwóch zadań na raz zajmuje więcej czasu, niż wtedy, gdy byśmy wykonali najpierw jedno, a potem drugie.

Badacze obserwowali studentów podczas nauki. Okazało się, że ulegali rozproszeniu co 3-5 min. Źródłem rozproszeń w większości przypadków była jakaś forma technologii.
Charaktery 9/2013

sobota, 21 września 2013

Koncentracja a ...

uzależnienie od informacji.

Zdaniem specjalistów media elektroniczne osłabiają naszą koncentrację.
"Jeśli masz jeden zegarek, wiesz która jest godzina. Gdy masz dwa zegary, nigdy nie jesteś tego pewien." Anthony de Mello
Analizujemy tysiące informacji z dziesiątek źródeł, do których jesteśmy ciągle podłączeni. Skutkiem ubocznym takiego życia on-line jest stan permanentnego rozproszenia, który jako pierwsza opisała Linda Stone.
Charaktery 9/2013

piątek, 20 września 2013

Kompetencje kluczowe. 2

Istotę kompetencji ilustruje np. umiejętność uczenia się. 
Jeśli się odnosi ona jedynie do znajomości metod, np. metody haków, jest to jedynie wiedza. Jeżeli, natomiast człowiek w sposób swobodny potrafi ją zastosować w nauce (np. do zapamiętania królów, w kolejności od najwcześniej do najpóźniej panującego) jest to kompetencja, ponieważ wiedza została przetransportowana i wykorzystana w praktyce,  w codziennym życiu.

czwartek, 19 września 2013

Kompetencje kluczowe

W społeczeństwie opartym na wiedzy istnieje 8 kompetencji kluczowych, które powinien posiąść każdy obywatel Europy:

1. porozumiewanie się w j. ojczystym
2. porozumiewanie się w j. obcych
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
4. kompetencje informatyczne
5. umiejętności uczenia się
6. kompetencje społeczne i obywatelskie
7. inicjatywność i przedsiębiorczość
8. świadomość i ekspresja kulturalna

środa, 18 września 2013

Pamięć w starożytności

W świecie, gdzie trudno było o książki, pamięć traktowano jak świętość. 
W starożytności techniki znali wszyscy wykształceni ludzie a ćwiczenia pamięci uważano za podstawę edukacji na równi z gramatyką, logiką  i retoryką. 

wtorek, 17 września 2013

Zabawa zapoznająca

Kim jestem?
Dzieci wypisują na kartce 10 słów, które ich określają, np: chłopak, koszykarz..., potem zgadujemy kto to?

niedziela, 15 września 2013

Ćwiczenie spostrzegawczości

Kto więcej znajdzie szczegółów w ciągu 2 minut
Wybieramy teren poszukiwań, np. pokój, widok za oknem, ilustracja w książce.... nastawiamy stoper na określony czas i dziecko wymienia wszystkie dostrzeżone elementy aż do dźwięku. Druga osoba za każdy wymieniony element stawia kreskę, po zakończeniu liczymy je.

piątek, 13 września 2013

Ćwiczenie myślenia dywergencyjnego

Każde pytanie, które podważa to, co jest nam dobrze znane, oswojone wnosi w nasze życie niepewność. Niepewność, która wywołuje napięcie, budzi lęk. Dlatego też na wszelką cenę tego unikamy, a takie unikanie to wielki wróg ciekawości, kreatywności. 
Psychologia w szkole 4/2013

czwartek, 12 września 2013

Ćwiczenie spostrzegawczości.

Co widzę przed sobą.
Zabawę możemy zaproponować w mieszkaniu, np. oglądając widok z okna. Na pytanie "Co widzę?" odpowiadamy na zmianę z dzieckiem, wymieniając jak największą liczbę dostrzeganych przedmiotów, obiektów, osób...
Elementy krajobrazu można wymieniać mając przed oczyma obserwowany teren lub opierając się na swojej pamięci po powrocie ze spaceru, po upływie pewnego czasu.

wtorek, 10 września 2013

Ideał wychowawcy

wg Korczaka:
"wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje"
niedziela, 8 września 2013

Sen pomaga

...odbudować mózg. Naukowcy odkryli, że podczas snu powstają nowe komórki mózgowe, które zastępują te, które już obumarły. Chodzi o komórki niezbędne do tworzenia osłonek mielinowych, które chronią włókna nerwowe. Uszkodzenie oligodendrocytów prowadzi do zakłóceń w przewodzeniu impulsów nerwowych. 
więcej  http://www.focus.pl

czwartek, 5 września 2013

Ćwiczymy umiejętność wysławiania się

Przemówienie
Każdy z zawodników dostaje za zadanie wygłosić minutowe przemówienie na wylosowany temat. Nie można się zatrzymywać. Tematy: bigos, pan Kleks...

wtorek, 3 września 2013

O nauczaniu

Nauczanie powinno polegać na tym, żeby to, co się ma do zaoferowania uczniom, postrzegali oni jako drogocenny dar, a nie jako przykry obowiązek. Albert Einstein

poniedziałek, 2 września 2013

O samodyscyplinie

Samodyscyplina wymaga większych zasobów energetycznych niż uleganie własnym zachciankom, jednak każdy może ćwicząc zwiększyć siłę swoich "mięśni" woli. 

Beata Tyszkiewicz w jednym z wywiadów: "W życiu zajmuję się pracą nad swoim charakterem. Zmuszam się do robienia rzeczy, na które nie mam ochoty."

niedziela, 1 września 2013

Stres a wykonanie zadania

Kluczem do osiągnięcia najwyższego poziomu wykonania zadania jest optymalny poziom stresu. 
Węgierski endokrynolog Hans Seyle zdefiniował stres jako fizjologiczną i psychologiczną reakcję na działanie bodźców. Zgodnie z tym ujęciem, problemem nie jest sam stres, lecz poziom jego natężenia. Niedobór bodźców (zbyt niski poziom pobudzenia) podobnie jak ich nadmiar skutkuje podwyższonym poziomem stresu. 
Personel i zarządzanie 8/2013