poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Nasz mózg

Dla mózgu informacje, aby były zapamiętane muszą być użyteczne.

Mehler i Bever powtórzyli eksperyment Piageta i otrzymali podobny wynik: dzieci (4, 2 latki) zapytane w którym rzędzie jest więcej przedmiotów (kulek) wskazywały rząd dłuższy ze względu na większe odstępy między przedmiotami. Gdy jednak kulki zastąpiono M&M, które potem mogły zjeść - bezbłędnie wybierały rząd składający się z większej liczby słodyczy, bez względu na jego długość. To pokazuje jak dla naszego mózgu ważne jest dostrzeganie korzyści w podejmowanych przez nas działaniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz