sobota, 4 lutego 2017

Dziecko potrafi

Doskonalenie sprawności manualnej.
Podczas kalkownia dziecko usprawnia procesy anatityczno - syntetyczno - wzrokowo - ruchowe.
Podczas wycinania dziecko koncentruje uwagę. Wycinanie wymaga sprawnego posługiwania się nożyczkami wzdłuż linii prostych, falistych na długich i krótkich odcinkach. 
Rysowanie rozwija zdolność wnikliwej obserwacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz