sobota, 18 lutego 2017

Dziecko potrafi

Doskonalenie sprawności manualnej.

Dziecko usprawniania koordynację wzrokowo-ruchową w trakcie operowania szablonem i ołówkiem.
Doskonali umiejętność panowania nad ruchami, aby nie dopuścić do zniekształcenia obrazu przez oderwanie ręki od krawędzi wskutek małej precyzji ruchów.
Doskonali posługiwanie się nożyczkami - wycinanie po linii prostej, falistej figur geometrycznych
Kształci orientację przestrzenną poprzez rozplanowywanie różnych kształtów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz