poniedziałek, 10 lipca 2017

Jak działa nasz umysł

Przeczytaj zdania obok. Co się dzieje w twoim umyśle, gdy je czytasz ?
Czy na początku widzisz uczennicę, potem nauczycielkę, by w końcu zrozumieć, że chodzi o woźną? Na podstawie faktów, które rejestrujemy dokonujemy utajonego wnioskowania. To wnioskowanie pojawia się automatycznie. Innym przykładem automatycznego działania, to odwrócenie głowy w kierunku źródła dźwięku. 
Daniel Kahneman nazywa je Systemem 1 - intuicyjnym. Ten tryb funkcjonowania jest szybki, błyskawicznie wyciąga wnioski i natychmiast reaguje, obok niego wymienia racjonalno-analityczny System 2, który działa powoli, metodycznie, krok po kroku. Ten system zawiaduje czynnościami, które wymagają skupienia uwagi, np. wypełnienie PIT. Charaktery 6/2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz